Jesteś tutaj: Dla Klienta Reklamacje i skargi

Reklamacje i skargi

Zasady zgłaszania reklamacji i skarg
 1. Prawo do zgłoszenia reklamacji na jakość świadczonych usług posiadają odbiorcy usług (osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej), którzy zawarli z MPWiK sp. z o.o. umowę na dostawę wody i/lub odprowadzanie ścieków.
 2. Prawo do zgłoszenia skargi na wszelkie czynności faktyczne i czynności prawne podejmowane przez MPWiK sp. z o.o., niedotyczące umowy z odbiorcą usług jw., posiadają wszystkie podmioty.
 3. Reklamację lub skargę można zgłosić osobiście/ustnie, pisemnie (w Kancelarii Głównej MPWiK sp. z o.o., za pośrednictwem operatora pocztowego, bądź poczty elektronicznej).
 4. Reklamacja lub skarga powinny zawierać:  
  1. Imię i nazwisko, albo oznaczenie podmiotu zgłaszającego reklamację lub skargę,
  2. Przedmiot reklamacji lub skargi,
  3. Uzasadnienie reklamacji lub skargi,
  4. Informacje umożliwiające kontakt z klientem zgłaszającym reklamację lub podmiotem zgłaszającym skargę (adres, numer telefonu, adres e-mail).
 5. Zasady rozpatrywania reklamacji i skarg określa "Regulamin dostawy wody i odprowadzania ścieków, obowiązujący na terenie Gminy Mysłowice.”

Aktualności

O Nas

Kontakt

Polityka prywatności

Formy płatności

Reklamacje i skargi

Godziny otwarcia

41-404 Mysłowice, ul. Fabryczna 10

Poniedziałek
7:00 - 17:00

Wtorek - Piątek
7:00 - 15:00

Zgłoś awarię

Pogotowie wodociągowo-kanalizacyjne

czynne całą dobę.

tel: 32 223-59-42