USŁUGA SMS

baner3

Prosimy o wypełnienie formularza i kliknięcie przycisku "zapisz". Po wprowadzeniu danych przez operatora do bazy numerów otrzymają Państwo wiadomość SMS z instrukcją postępowania. Należy odesłać SMS-a zwrotnego o treści "ZGODA", aby dokończyć proces rejestracji i otrzymywać wiadomości od MPWiK.
Nieodesłanie SMS-a zwrotnego skutkuje niezapisaniem do bazy numerów, a co za tym idzie nieotrzymywaniem powiadomień od MPWiK.

Dziękujemy za rejestrację.

Usługa powiadamiania sms-ami mieszkańców Mysłowic o przerwach i zakłóceniach w dostawach wody oraz o miejscach zlokalizowania beczkowozów dystrybuujących wodę zastępczą jest bezpłatna.Wyszukiwarka