Dane kontaktowe

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji spółka z o.o.
ul. Fabryczna 10, 41-404 Mysłowice

NIP: 222-077-60-11
REGON: 278268320
Numer KRS: 0000214452
Kapitał zakładowy: 100 740 000 zł

Biuro Obsługi Klienta - od godziny 7:00 do 17:00

tel. (32) 223-59-39

Kasa - od godziny 7:00 do 17:00

Dyspozytornia (zgłaszanie awarii)

tel. (32) 223-59-42

Sekretariat - od godziny 8:00 do 16:00

tel. (32) 223-59-30

fax (32) 223-43-10

e-mail: mpwik@mpwikmyslowice.pl

Całodobowe pogotowie wod-kan - tel. 994


Aktualności

 1. Życzenia Wielkanocne

  zyczenia

 2. Ogłoszenie o naborze kandydatów na Członków Rady Nadzorczej MPWiK

  06-04-2017 MPWiK Mysłowice

  Ogłoszenie o naborze kandydatów na Członków Rady Nadzorczej MPWiK

  477_ogloszenie-o-naborze-kandydatow
  477_kwestionariusz-osobowy-kandydata

 3. Problemy z eksploatacją kanalizacji tłocznej w Mysłowicach

  05-04-2017 MPWiK Mysłowice

  System kanalizacji w Mysłowicach ciągle się rozwija. W roku 2010 wybudowano 190 km sieci, w tym 32 przepompownie ścieków. System tłoczny służy do przesyłu ścieków w terenu naszego miasta do oczyszczalni ścieków Radocha II w Sosnowcu. Wyjątek stanowi dzielnica Dziećkowice, gdzie ścieki oczyszczane są w Jaworznie. Gmina Mysłowice była zobowiązana zapisami dyrektywy ściekowej, aby uporządkować gospodarkę ściekową do 2015 roku. Niestety koszty wybudowanej sieci muszą pokrywać mieszkańcy w rachunku za ścieki.

  Problemy z eksploatacją kanalizacji tłocznej w Mysłowicach - czytaj więcej

 4. Budowa sieci wodociągowej w ul. Wybickiego już w maju!

  05-04-2017 MPWiK Mysłowice

  Dzięki dokapitalizowaniu MPWiK przez Wspólnika, tj. Gminę Miasto Mysłowice, spółka mogła przystąpić do realizacji inwestycji polegającej na wymianie sieci wodociągowej w ul. Wybickiego. Istniejący wodociąg został wybudowany w 1980 roku i stanowi główną magistrale, która przesyła wodę do południowych dzielnic Mysłowic. Sieć wykazuje dużą awaryjność, co wiąże się ze znacznymi stratami wody. Po wybudowaniu nowej sieci Gmina Miasto Mysłowice planuje również wymianę nawierzchni asfaltowej.

  Realizacja inwestycji ze strony MPWiK sp. z o.o. planowana jest na przełom kwietnia i maja bieżącego roku.

  image002

Wyszukiwarka