Dane kontaktowe

gtrg

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji spółka z o.o.
ul. Fabryczna 10, 41-404 Mysłowice

NIP: 222-077-60-11
REGON: 278268320
Numer KRS: 0000214452
Kapitał zakładowy: 102 740 000 zł

Biuro Obsługi Klienta - od godziny 7:00 do 17:00

tel. (32) 223-59-39

Kasa - od godziny 7:00 do 11:00

Dyspozytornia (zgłaszanie awarii)

tel. (32) 223-59-42

Sekretariat - od godziny 8:00 do 16:00

tel. (32) 223-59-30

fax (32) 223-43-10

e-mail: mpwik@mpwikmyslowice.pl

Całodobowe pogotowie wod-kan - tel. 994


Aktualności

 1. Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości

  08-12-2017 MPWiK Mysłowice

  Ogłoszenie o aukcji na sprzedaż nieruchomości zabudowanej należącej do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. położonej w Mysłowicach przy ul. Oświęcimskiej 52.

  Informacja w załączniku:
  525_sprzedaz-oswiecimska-ogloszenie

  Zdjęcia nieruchomości:
  525_zdjecia

 2. Zgłoszenie nieuregulowanych poborów wody

  07-12-2017 MPWiK Mysłowice

  Szanowni Mieszkańcy Mysłowic,

  jednym z najistotniejszych problemów mysłowickich wodociągów są straty wody. Wynikają one z kilku istotnych przyczyn: niskiego stanu technicznego niektórych sieci, pęknięć wynikłych z osiadania gruntów czy też nieuregulowanego umową poboru wody. I właśnie w tej ostatniej sprawie zwracamy się do Państwa z apelem. Zdajemy sobie sprawę z tego, że w ferworze codziennych zajęć, obowiązków i wobec masy zmartwień, które obciążają Was każdego dnia, nie sposób o wszystkim pamiętać. Szczególnie o tym czego nie lubimy najbardziej – o formalnościach. Takich jak na przykład zawarcie umowy na pobór wody. Jeśli tak jest u Państwa - jesteśmy przekonani że ewentualny błąd w tej sprawie nie wynika z Waszej złej woli a właśnie z braku czasu. Dlatego zwracamy się do Państwa z apelem: przejrzyjcie czy Wasze punkty poboru wody są opomiarowane, czy wodomierze są ujęte na umowie. Jeśli będziecie mieli jakiekolwiek wątpliwości – skontaktujcie się z naszym Biurem Obsługi Klienta a tam otrzymacie wszelką niezbędną pomoc. Koniecznie zróbcie to przed 15 stycznia 2018 r., bo po tym dniu przeprowadzimy akcję kontrolną nieuregulowanych poborów wody z naszego wodociągu. My ze swojej strony gwarantujemy, że do 15 stycznia 2018 zgłoszenia ewentualnych nieuregulowanych poborów wody nie będą powodować żadnych konsekwencji finansowych i karnych. A te są poważne i po zawiadomieniu Policji mogą wynieść:
  - dla poboru wody z urządzeń wodociągowych bez uprzedniego zawarcia umowy, uszkodzenia lub pominięcia wodomierza karę grzywny do 5 000,00 zł,
  - w przypadku wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych bez uprzedniego zawarcia umowy karę grzywny do 10 000,00 zł.

  Nie chcemy narażać Was na takie kłopoty, dlatego serdecznie apelujemy o zgłaszanie się do naszego Biura Obsługi Klienta osobiście lub telefonicznie na numer (32) 223-59-39 w godzinach 7.00 do 15.00 a w poniedziałki do 17.00

 3. Komunikat

  16-11-2017 MPWiK Mysłowice

  Szanowni Mieszkańcy,

  w związku ze zbliżającym się sezonem zimowym, co wiąże się z obniżonymi temperaturami powietrza, przypominamy Mieszkańcom miasta Mysłowice o konieczności zadbania o przyłącza doprowadzające wodę do domów. Zgodnie z § 5 umowy o zaopatrzenie w wodę, ponoszenie kosztów wymiany wodomierza głównego powstałych z winy Odbiorcy w wyniku niezabezpieczenia go przed działaniem warunków atmosferycznych należy do Odbiorcy. Jednocześnie nadmieniamy, że podczas wystąpienia długotrwałych mrozów nawet niewielki przepływ wody w instalacji może uchronić przed ewentualnym jej zamarznięciem.

  W szczególności zwracamy uwagę, że do podstawowych czynności w zakresie ochrony urządzeń wodno-kanalizacyjnych przed ujemnymi skutkami działania niskich temperatur należy zabezpieczenie:
  - pomieszczeń wodomierzowych przez naprawę ścian, wstawienie brakujących szyb, uszczelnienie drzwi i okien,
  - usunięcie wody ze studzienek oraz ocieplenie wodomierzy i przykryw włazowych
  materiałami izolacyjnymi w sposób umożliwiający dokonywanie odczytów wodomierzy,
  - przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych przechodzących przez kondygnacje
  nieocieplone,
  - przewodów wodociągowych sieci letniej.

  Bardzo prosimy o poważne potraktowanie tematu, co pozwoli Państwu uniknąć
  niepotrzebnych problemów i dodatkowych kosztów.

 4. Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu MPWiK sp. z o.o. rozstrzygnięty

  17-07-2017 MPWiK Mysłowice

  Rada Nadzorcza MPWiK sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach w związku z ogłoszonym w dniu 17.05.2017 r. konkursem na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki informuje, że postępowanie konkursowe zostało zakończone powołaniem na stanowisko Prezesa Zarządu Pana Sławomira Kosiby (Kosiba).

Wyszukiwarka