Dane kontaktowe

gtrg

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji spółka z o.o.
ul. Fabryczna 10, 41-404 Mysłowice

NIP: 222-077-60-11
REGON: 278268320
Numer KRS: 0000214452
Kapitał zakładowy: 102 740 000 zł

Biuro Obsługi Klienta - od godziny 7:00 do 17:00

tel. (32) 223-59-39

Kasa - od godziny 7:00 do 11:00

Dyspozytornia (zgłaszanie awarii)

tel. (32) 223-59-42

Sekretariat - od godziny 8:00 do 16:00

tel. (32) 223-59-30

fax (32) 223-43-10

e-mail: mpwik@mpwikmyslowice.pl

Całodobowe pogotowie wod-kan - tel. 994


Aktualności

 1. OGŁOSZENIE SPRZEDAŻY

  Spółka Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mysłowicach sprzeda następujący asortyment armatury:

  1. Zasuwa fi 300 krótka zabudowa produkcji JAFAR – 3 szt.

  2. Mufa elektrooporowa fi 315 SDR11 produkcji FUSION – 3 szt.

  3. Mufa elektrooporowa fi 315 SDR11 produkcja FOX – 1 szt.

  4. Mufa redukcyjna elektrooporowa 200/160 SDR11 produkcji FOX – 1 szt.

  5. Kolano PE 315/45 stopni produkcji FUSTMASTIC – 1 szt.

  6. Kolano PE 315/90 stopni segmentowe SDR 11 – 1 szt.

  7. Kolano PE 315/90 stopni segmentowe SDR 11 (towar był wyprodukowany pod indywidualne zamówienie) – 1 szt.

  8. Kolano PE fi 225/90 stopni segmentowe SDR 11 – 2 szt.

  9. Trójnik PE fi 200/160 SDR 11 produkcji FUSTMASTIC – 2 szt.

  10. Trójnik PE fi 200/90 SDR 11 produkcji NTG REDUCED – 3 szt.

  11. Trójnik PE 200/110 SDR 11 – 1 szt.

  12. Krąg żelbetonowy fi 2000/500 produkcji DOMKAT – 1 szt.

  13. Pierścień odciążający fi 2900 produkcji DOMKAT – 1 szt.

  14. Nakrywa żelbetonowa fi 2900/600 produkcji DOMKAT – 1 szt.

  15. Studnia żelbetonowa fi 2000/1000 produkcji DOMKAT – 1 szt.

  16. Pokrywa żeliwna fi 600 D 400 okrągła – 9 szt.

  Materiały są nieużywane. Oferty cenowe można składać na adres e-mail: jkania@mpwikmyslowice.pl oraz asmiszek@mpwikmyslowice.pl.

  W razie pytań dodatkowych, proszę o kontakt telefoniczny pod numerem: 515 999 100 lub 798 657 589.

 2. Informacja o przedłużeniu obowiązywania taryfy

  W związku z wydaną decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr GL.RET.070.7.136/2.2018.EK z dnia 24 maja 2018 zgodnie z art. 24 g Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, informujemy że dotychczasowa taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta Mysłowice obowiązuje do dnia wejścia w życie nowej taryfy.

  Informacja o przedłużeniu obowiązywania taryfy - czytaj więcej

 3. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Laryskiej

  Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mysłowicach, informuje o uruchomieniu procedury wyłonienia Wykonawcy postępowania o nr sprawy PN/01/06/2018 pn.: „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Laryskiej”, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego przy wykorzystaniu platformy Proebiz.

  Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Laryskiej - czytaj więcej

 4. Informacja

  12-06-2018 MPWiK Mysłowice

  Szanowni Mieszkańcy,

  informujemy, że prace naszego operatora sieci telefonicznej zakończyły się pomyślnie. Numer do dyspozytorni działa bez zarzutu. Zapraszamy do kontaktu - 32/ 223-59-42.

Wyszukiwarka