Dane kontaktowe

gtrg

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji spółka z o.o.
ul. Fabryczna 10, 41-404 Mysłowice

NIP: 222-077-60-11
REGON: 278268320
Numer KRS: 0000214452
Kapitał zakładowy: 102 740 000 zł

Biuro Obsługi Klienta - od godziny 7:00 do 17:00

tel. (32) 223-59-39

Kasa - od godziny 7:00 do 11:00

Dyspozytornia (zgłaszanie awarii)

tel. (32) 223-59-42

Sekretariat - od godziny 8:00 do 16:00

tel. (32) 223-59-30

fax (32) 223-43-10

e-mail: mpwik@mpwikmyslowice.pl

Całodobowe pogotowie wod-kan - tel. 994


Aktualności

 1. Informacja o przedłużeniu obowiązywania taryfy

  13-02-2018 MPWiK Mysłowice

  Informacja-o-przedBu-eniu-obowi-zywania-taryfy-1

 2. Procedura wyłonienia wykonawcy w trybie aukcji elektronicznej

  01-02-2018 MPWiK Mysłowice

  Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach informuje o uruchomieniu procedury wyłonienia Wykonawcy odtworzeń nawierzchni drogowych po pracach wykonywanych przez MPWiK sp. z o.o. w trybie aukcji elektronicznej, prowadzonej przy wykorzystaniu platformy Proebiz. Serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych poprzez nawiązanie kontaktu e-mail: jkania@mpwikmyslowice.pl wraz z uzupełnionymi następującymi danymi:

  nazwa firmy:

  nr NIP:

  osoba do kontaktu (imię i nazwisko):

  e-mail:

  telefon kontaktowy:

  Państwa dane zostaną wprowadzone do bazy platformy i jednocześnie otrzymacie Państwo zaproszenie z kodem dostępu umożliwiającym pobranie dokumentów.

  526_najkorzystniejsza-oferta

 3. Ogłoszenie o aukcji na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Mysłowicach przy ul. Oświęcimskiej 52

  1. Właściciel/Sprzedawca:

  Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

  ul. Fabryczna 10, 41-404 Mysłowice

  2. Przedmiot aukcji: nieruchomość zabudowana,

  1) Adres: ul. Oświęcimska 52, 41-400 Mysłowice,

  2) Nr działki: 1434/4, karta mapy 1, obręb 0009 Słupna,

  3) Powierzchnia: 6084 m2

  4) Powierzchnia użytkowa budynków: 1113,59 m2

  5) Nr księgi wieczystej: KA1L/00036703/2

  6) Teren nie jest objęty planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z
  ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
  Miasta Mysłowice przedmiotowa nieruchomość położona jest na obszarze o
  przeznaczeniu: STREFA GOSPODARCZA D.20.UP - tereny
  produkcyjno-usługowo-handlowe.

  Ogłoszenie o aukcji na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Mysłowicach przy ul. Oświęcimskiej 52 - czytaj więcej

 4. Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości

  08-12-2017 MPWiK Mysłowice

  Ogłoszenie o aukcji na sprzedaż nieruchomości zabudowanej należącej do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. położonej w Mysłowicach przy ul. Oświęcimskiej 52.

  Informacja w załączniku:
  525_sprzedaz-oswiecimska-ogloszenie

  Zdjęcia nieruchomości:
  525_zdjecia

Wyszukiwarka