Dane kontaktowe

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji spółka z o.o.
ul. Fabryczna 10, 41-404 Mysłowice

NIP: 222-077-60-11
REGON: 278268320
Numer KRS: 0000214452
Kapitał zakładowy: 100 740 000 zł

Biuro Obsługi Klienta - od godziny 7:00 do 17:00

tel. (32) 223-59-39

Dyspozytornia (zgłaszanie awarii)

tel. (32) 223-59-42

Sekretariat - od godziny 8:00 do 16:00

tel. (32) 223-59-30

fax (32) 223-43-10

e-mail: mpwik@mpwikmyslowice.pl

Całodobowe pogotowie wod-kan - tel. 994


Aktualności

 1. Oświadczenie Zarządu

  MPWiK Mysłowice

  Oświadczenie Zarządu MPWiK sp. z o.o. odnośnie rzekomego "zamykania ust" miejscowym politykom.

  468_Oswiadczenie-17-02-2017

 2. Historia zadłużenia spółki

  MPWiK Mysłowice

  Poniżej przedstawiamy prezentację na temat historii zadłużenia spółki.

  466_Historia-zadluzenia-spolki

  obraz

 3. Ochrona wodomierza i przyłącza zimą

  MPWiK Mysłowice

  Zabezpieczyłeś wodomierz i przyłącze przed zimą?

  Za stan przyłącza nie odpowiada przedsiębiorstwo wodociągowe. Stan techniczny przyłącza wody leży po stronie właściciela (zarządcy) nieruchomości, dlatego warto o niego zadbać. Powinni to zrobić szczególnie ci, u których przyłącze zamarzło ostatniej zimy. Wystarczy podjąć odpowiednie kroki aby uniknąć takiej sytuacji tej zimy.

  Ochrona wodomierza i przyłącza zimą - czytaj więcej

 4. Wymiana wodociągu i kanalizacji w ulicy Jodłowej zakończona

  MPWiK Mysłowice

  MPWiK Mysłowice w br. zakończyła realizację inwestycji pn. "Wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ulicy Jodłowej w Mysłowicach". Inwestycja objęła budowę 489,60 mb sieci Ø 160/110/90 wraz z przyłączami wodociągowymi, których łączna długości stanowi 469,21 mb. Dzięki wykonanemu zadaniu poprawi się przede wszystkim standard i jakość życia Mieszkańców oraz zmniejszą się straty wody. Modernizacja sieci możliwa była dzięki otrzymaniu przez MPWiK Mysłowice pożyczki na preferencyjnych warunkach z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Wartość inwestycji wyniosła 318 613,22 zł, z czego koszty kwalifikowane dla WFOŚiGW stanowiły 237 388,00 zł, natomiast 81 225,22 zł to środki własne MPWiK zabezpieczone w Taryfie dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Dodatkowo równolegle prowadzona była druga inwestycja pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami", którą realizowała na zlecenie MPWiK sp. z o.o. firma Adamczyk i Syn Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej przy ul. Furmana 15. Zadanie umożliwiło wykonanie 138,81 mb sieci Ø 200 wraz z przyłączami kanalizacyjnymi o łącznej długości 95,01 mb.

  Wymiana wodociągu i kanalizacji w ulicy Jodłowej zakończona - czytaj więcej

Wyszukiwarka