Dane kontaktowe

gtrg

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji spółka z o.o.
ul. Fabryczna 10, 41-404 Mysłowice

NIP: 222-077-60-11
REGON: 278268320
Numer KRS: 0000214452
Kapitał zakładowy: 102 740 000 zł

Biuro Obsługi Klienta - od godziny 7:00 do 17:00

tel. (32) 223-59-39

Kasa - od godziny 7:00 do 11:00

Dyspozytornia (zgłaszanie awarii)

tel. (32) 223-59-42

Sekretariat - od godziny 8:00 do 16:00

tel. (32) 223-59-30

fax (32) 223-43-10

e-mail: mpwik@mpwikmyslowice.pl

Całodobowe pogotowie wod-kan - tel. 994


Aktualności

 1. Światowy Dzień Wody

  22-03-2018 MPWiK Mysłowice

  Swiatowy-Dzien-Wody

 2. Oświadczenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji

  21-03-2018 MPWiK Mysłowice

  Szanowni Mieszkańcy,

  W dniu wczorajszym na portalu Mysłowice net. po raz kolejny ukazały się nieprawdziwe informacje dotyczące naszego przedsiębiorstwa. Odnoszą się one między innymi do złożonego wniosku taryfowego za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

  W tym roku zgodnie z nowym rozporządzeniem, propozycje taryf złożyliśmy nowemu organowi administracji rządowej, którym jest Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie”. Zgodnie z obowiązującą obecnie ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowemu odprowadzaniu ścieków, wniosek nie wymagał zatwierdzenia i zaopiniowania przez organy administracji samorządowej. Sposób przygotowania złożonych przez nas propozycji taryfowych został precyzyjnie określony w rozporządzeniu z dnia 27 lutego 2018 roku. Zgodnie z aktualnie obowiązującymi wymogami do wniosku musieliśmy dołączyć: projekt taryfy, uzasadnienie oraz sprawozdania finansowe za ostatnie 3 lata. Od momentu złożenia wniosku, tj. od 12 marca br. Wody Polskie mogą w ciągu 45 dni zaakceptować taryfę, jeśli uznają, że podwyżka jest uzasadniona i wiąże się z wydatkami poniesionymi na inwestycje w infrastrukturę. Mogą też odrzucić wniosek i skierować go do poprawki, a nawet narzucić własne stawki. W drodze podjętej decyzji nowy organ administracji rządowej podaje taką informację do wiadomości publicznej na stronie Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie”. Nowa taryfa może wejść w życie po upływie 7 dni od dnia jej ogłoszenia. W odpowiednim czasie poinformujemy Prezydenta Miasta oraz mieszkańców o podjętej przez Wody Polskie decyzji odnośnie nowych taryf. Należy się spodziewać, że pierwsze decyzje w tej kwestii zapadną najwcześniej w połowie kwietnia.

  Niestety na przestrzeni ostatnich miesięcy zdążyliśmy się przyzwyczaić do publikowanych na portalu informacji, godzących w nasze dobre imię i wizerunek naszego przedsiębiorstwa. Jednak autorzy tekstów powinni przynajmniej pozornie zachować granice przyzwoitości. Nieuczciwością jest podawanie opinii publicznej informacji mówiącej, że Zarząd i pracownicy MPWIK negocjują zbycie majątku spółki. Dla przypomnienia, w toczących się przez siedem miesięcy negocjacjach, pomiędzy Władzami Miasta a GPW S.A., przedstawiciele MPWIK pełnili jedynie rolę doradczą, która między innymi polegała na przekazywaniu niezbędnych informacji oraz dokumentów Członkom zespołu negocjacyjnego. Nieprawdziwą jest również wiadomość, iż radni miejscy nie otrzymali od nas dokumentów finansowych związanych z obsługą spłat kredytowych naszego przedsiębiorstwa. Wszystkie potrzebne dokumenty zostały przekazane w lutym tego roku.

  Dementujemy również informacje, że nasze przedsiębiorstwo zaciągnęło kredyt od Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. na wypłatę odpraw dla zwalnianych pracowników. Pozostaje pytanie czy rolą miejskiego portalu Mysłowice.net jest rzetelne informowanie mieszkańców, czy może wspieranie kampanii kłamstw radnego Wójtowicza.

 3. Informacja Zarządu MPWiK

  09-03-2018 MPWiK Mysłowice

  Szanowni Mieszkańcy,

  8 marca br. do Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach dotarła informacja, że Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. podjęło decyzję o zawieszeniu toczących się negocjacji z Urzędem Miasta Mysłowice. Odbywające się od wielu miesięcy rozmowy negocjacyjne miały doprowadzić do bezpośredniego zaangażowania finansowego grupy kapitałowej GPW.

  Jak wynika z informacji, głównym powodem zawieszenia negocjacji były insynuacje kierowane pod adresem GPW podczas posiedzeń Rady Miasta oraz w lokalnych mediach. Komentarze ukazywały się cyklicznie za pośrednictwem portalu „Mysłowice.net” a także rozpowszechniane były przez grupę radnych. Godziły one nie tylko w wizerunek GPW, ale również Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. Ponieważ publikowanie nieprawdziwych i oszczerczych treści mogło zaszkodzić działaniom negocjacyjnym i narażało na szwank nasze przedsiębiorstwo, w grudniu 2017 r. skierowaliśmy pismo wzywające radnego Dariusza Wójtowicza do usunięcia wpisów naruszających dobra oraz do zaprzestania naruszania dóbr Spółki. W przypadku utraty możliwości pozyskania zewnętrznego inwestora na skutek podejmowanych przez radnego Wójtowicza działań, w tym nieprawdziwych i oszczerczych wypowiedzi pod adresem Spółki, będziemy dochodzić od radnego Dariusza Wójtowicza naprawienia powstałej szkody na drodze sądowej. Mamy jednak nadzieję, że w najbliższym czasie dojdzie do wznowienia negocjacji pomiędzy Górnośląskim Przedsiębiorstwem Wodociągów a Władzami Miasta.

 4. Informacja dotycząca wejścia do Kasy i Biura Sprzedaży

  02-03-2018 MPWiK Mysłowice

  Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mysłowicach informuje, że z dniem 1 marca br. główne wejście do biurowca przy ulicy Fabrycznej, przeznaczone jest tylko dla pracowników, ponieważ zabezpieczone zostało bramkami na karty magnetyczne. W miejscu dawnej portierni znajduje się teraz biuro podawacze, w którym można zostawić korespondencję albo poprosić o bezpośredni kontakt z pracownikiem spółki. Natomiast Mieszkańców, którzy korzystają z usług Biura Sprzedaży (dawny BOK) zapraszamy do naszej siedziby od strony bocznego parkingu. Został on specjalnie oznakowany jak również dysponuje kilkoma miejscami dla inwalidów, boczne wejście także posiada specjalny podjazd dla wózków inwalidzkich. Aktualnie Kasa mieści się na terenie Biura Sprzedaży i czynna jest w godzinach od 7 do 11. Godziny pracy Biura nie uległy zmianie - czynne jest nadal od 7 do 17.

  Za utrudnienia przepraszamy.

Wyszukiwarka