Dane kontaktowe

gtrg

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji spółka z o.o.
ul. Fabryczna 10, 41-404 Mysłowice

NIP: 222-077-60-11
REGON: 278268320
Numer KRS: 0000214452
Kapitał zakładowy: 102 740 000 zł

Biuro Obsługi Klienta - od godziny 7:00 do 17:00

tel. (32) 223-59-39

Kasa - od godziny 7:00 do 11:00

Dyspozytornia (zgłaszanie awarii)

tel. (32) 223-59-42

Sekretariat - od godziny 8:00 do 16:00

tel. (32) 223-59-30

fax (32) 223-43-10

e-mail: mpwik@mpwikmyslowice.pl

Całodobowe pogotowie wod-kan - tel. 994


Aktualności

 1. Komunikat

  W dniu 23.11.2017 roku otrzymaliśmy pilne zlecenie od Urzędu Miasta Mysłowice na wykonanie prac związanych z budową dwóch wpustów ulicznych wraz z przykanalikami przy ul. Sienkiewicza do istniejącej studni kanalizacji deszczowej. Zakończenie robót planowane jest jutro późnym wieczorem.

 2. Komunikat

  16-11-2017 MPWiK Mysłowice

  Szanowni Mieszkańcy,

  w związku ze zbliżającym się sezonem zimowym, co wiąże się z obniżonymi temperaturami powietrza, przypominamy Mieszkańcom miasta Mysłowice o konieczności zadbania o przyłącza doprowadzające wodę do domów. Zgodnie z § 5 umowy o zaopatrzenie w wodę, ponoszenie kosztów wymiany wodomierza głównego powstałych z winy Odbiorcy w wyniku niezabezpieczenia go przed działaniem warunków atmosferycznych należy do Odbiorcy. Jednocześnie nadmieniamy, że podczas wystąpienia długotrwałych mrozów nawet niewielki przepływ wody w instalacji może uchronić przed ewentualnym jej zamarznięciem.

  W szczególności zwracamy uwagę, że do podstawowych czynności w zakresie ochrony urządzeń wodno-kanalizacyjnych przed ujemnymi skutkami działania niskich temperatur należy zabezpieczenie:
  - pomieszczeń wodomierzowych przez naprawę ścian, wstawienie brakujących szyb, uszczelnienie drzwi i okien,
  - usunięcie wody ze studzienek oraz ocieplenie wodomierzy i przykryw włazowych
  materiałami izolacyjnymi w sposób umożliwiający dokonywanie odczytów wodomierzy,
  - przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych przechodzących przez kondygnacje
  nieocieplone,
  - przewodów wodociągowych sieci letniej.

  Bardzo prosimy o poważne potraktowanie tematu, co pozwoli Państwu uniknąć
  niepotrzebnych problemów i dodatkowych kosztów.

 3. Informacja

  08-11-2017

  W dniu 09.11.2017 r. z powodu prowadzonych prac na sieci wodociągowej, w godz.8:00-16:00 mogą wystąpić braki wody lub obniżone ciśnienie w dzielnicy Wielka Skotnica, ulice: Armii Krajowej, Szopena, Działkowej, Katowickiej, Kilińskiego, Okrzei, Plater, Reymonta, Sowińskiego, Stalmacha, Wielkiej Skotnicy.

  Przepraszamy za uciążliwość.

 4. Informacja

  07-11-2017 MPWiK Mysłowice

  Informujemy, że dnia 10 listopada 2017 r. (piątek) kasa będzie nieczynna.

Wyszukiwarka