Dane kontaktowe

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji spółka z o.o.
ul. Fabryczna 10, 41-404 Mysłowice

NIP: 222-077-60-11
REGON: 278268320
Numer KRS: 0000214452
Kapitał zakładowy: 100 740 000 zł

Biuro Obsługi Klienta - od godziny 7:00 do 17:00

tel. (32) 223-59-39

Dyspozytornia (zgłaszanie awarii)

tel. (32) 223-59-42

Sekretariat - od godziny 8:00 do 16:00

tel. (32) 223-59-30

fax (32) 223-43-10

e-mail: mpwik@mpwikmyslowice.pl


Aktualności

 1. Informacja dotycząca przepięcia wodociągu na Brzęczkowicach

  Szanowni Mieszkańcy,

  z uwagi na prace prowadzone na ul. Gen. J. Ziętka, MPWiK sp. z o.o. informujemy,
  że w dniu 21.10.2016 roku nastąpi wstrzymanie dostaw wody w całej dzielnicy
  Brzęczkowice. Brak wody spowodowany jest podpięciem do sieci wodociągowej nowego
  wodociągu DN 300 mm. Planowane prace mają trwać od godz. 6.30 do godz. 17:00 z
  możliwością przedłużenia do 23.00.
  Po przeprowadzonych pracach MPWiK sp. z o.o. przystąpi do kolejnych etapów
  realizacji inwestycji. Nastąpi próba szczelności rurociągu, czyszczenie oraz
  pobranie próbek do badań jakości wody. Równocześnie zbliżamy się do etapu
  przepięć poszczególnych rurociągów zasilanych od ww. wodociągu DN 300 mm, o
  których będziemy informować z wyprzedzeniem. Podczas braku wody będą podstawione
  beczkowozy zabezpieczające Mieszkańców w wodę. Zbiorniki z wodą będą stacjonować
  na ul. Korfantego/Plac Rady Europy orazul. Brzęczkowickiej/Kawy. Dodatkowo
  kolejny pojazd z wodą będzie przemieszczał się po osiedlu wysokich zabudowań
  oraz po ul. Kolejowej, Kolejki Konnej, Mieleckiego oraz przyległych. Instytucje
  takie jak szkoły, przedszkola oraz restauracje będą wcześniej zaopatrzone w
  wodę.

  Jeżeli zaistnieje sytuacja dostarczenia wody dla osób niepełnosprawnych prosimy
  o kontakt w celu dostarczenia jej pod wskazany adres.

  Kontakt do MPWiK sp. z o.o. :
  Dyspozytornia: tel. 32 223 59 42

  W związku z powyższym prosimy Mieszkańców o wyrozumiałość i zrozumienie. Mając
  na uwadze trudności jakie powodowane są z wstrzymaniem dostaw wody, MPWiK sp. z
  o.o. postara się, aby prace przeprowadzić jak najszybciej.

 2. Informacja dotycząca przepięcia wodociągu na Brzęczkowicach

  MPWiK Mysłowice

  Szanowni Mieszkańcy,

  z uwagi na prace prowadzone na ul. Gen. J. Ziętka, MPWiK informujemy, że w dniu 20.10.2016 roku nastąpi wstrzymanie dostaw wody na całej dzielnicy Brzęczkowice. Brak wody spowodowany jest podpięciem do sieci wodociągowej nowego wodociągu DN 300 mm. Planowane prace mają trwać od godz. 6.30 do 23.00. Po przeprowadzonych pracach MPWiK przystąpi do kolejnych etapów realizacji inwestycji. Nastąpi próba szczelności rurociągu, czyszczenie oraz pobranie próbek do badań jakości wody. Równocześnie zbliżamy się do etapu przepięć poszczególnych rurociągów zasilanych od w/w wodociągu DN 300 mm, o których będziemy informować z wyprzedzeniem. Podczas braku wody będą podstawione beczkowozy zabezpieczające Mieszkańców w wodę. Zbiorniki z wodą będą stacjonować na ul. Korfantego/Plac Rady Europy, na ul. Brzęczkowickiej/Kawy. Dodatkowo kolejny pojazd z wodą będzie przemieszczał się po osiedlu wysokich zabudowań oraz po ul. Kolejowej, Kolejki Konnej, Mieleckiego oraz przyległych. Instytucje takie jak Szkoły, Przedszkola oraz restauracje będą wcześniej zaopatrzone w wodę.

  Jeżeli zaistnieje sytuacja dostarczenia wody dla osób niepełnosprawnych prosimy o kontakt w celu dostarczenia jej pod wskazany adres.

  Kontakt do MPWiK:
  Dyspozytornia : tel. 32 223 59 42

  W związku z powyższym prosimy Mieszkańców o wyrozumiałość i zrozumienie. Mając na uwadze trudności jakie powodowane są z wstrzymaniem dostaw wody, MPWiK postara się aby prace przeprowadzić jak najszybciej.

 3. Informacja

  MPWiK Mysłowice

  Dnia 20 października 2016 r. (czwartek) od godz. 06:30 do godz. 23:00 wystąpią braki wody w dzielnicy Brzęczkowice. Również w piątek, dnia 21 października 2016 r. mogą wystąpić braki wody, co jest to związane z prowadzonymi pracami na sieci wodociągowej (przepięcie do nowej sieci). Do dyspozycji mieszkańców będą dostępne beczkowozy.

  Za utrudnienia przepraszamy.

 4. Postępowanie przetargowe nr ZP/07/2016 na "Wybór Inwestora Finansowego"

  18-10-2016 MPWiK Mysłowice

  Postępowanie przetargowe nr ZP/07/2016 na "Wybór Inwestora Finansowego"

  Z dniem 18 października 2016 r. zgodnie z rozdziałem VII pkt 5 Specyfikacji Warunków Przetargu na Wybór Inwestora Finansowego niniejszym informujemy o zamknięciu postępowania przetargowego bez wybrania żadnej oferty.

Wyszukiwarka