Dane kontaktowe

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji spółka z o.o.
ul. Fabryczna 10, 41-404 Mysłowice

NIP: 222-077-60-11
REGON: 278268320
Numer KRS: 0000214452
Kapitał zakładowy: 100 740 000 zł

Biuro Obsługi Klienta - od godziny 7:00 do 17:00

tel. (32) 223-59-39

Dyspozytornia (zgłaszanie awarii)

tel. (32) 223-59-42

Sekretariat - od godziny 8:00 do 16:00

tel. (32) 223-59-30

fax (32) 223-43-10

e-mail: mpwik@mpwikmyslowice.pl

Całodobowe pogotowie wod-kan - tel. 994


Aktualności

 1. Informacja

  MPWiK Mysłowice

  Informujemy, że MPWiK Mysłowice uruchomił dla Mieszkańców miasta dodatkowy telefon do pogotowia wodociągowo-kanalizacyjnego o numerze 994.

  Telefon jest czyny całą dobę.

  Nadal dostępny jest również dotychczasowy numer całodobowy 32 223 59 42.

 2. Informacja

  MPWiK Mysłowice

  Szanowni Mieszkańcy ulicy Janowskiej

  niniejszym informujemy, że z uwagi na szereg trudności i nieprzewidzianych zdarzeń, jakie wystąpiły podczas realizacji wymiany sieci wodociągowej w ulicy Janowskiej, termin zakończenia prac został przedłużony do dnia 21 grudnia br. Powyższe nieprawidłowości to przede wszystkim problemy z wyłączaniem wody w celu przełączenia wodociągów w ulicach sąsiednich do nowo wybudowanej sieci w ul. Janowskiej. Wieloletnie zaniedbania związane z m.in. z niesprawnością zasuw liniowych, a także brakiem inwentaryzacji sieci, która nie jest naniesiona na zasoby geodezyjne miasta spowodowały duże trudności z opróżnieniem wody ze starej sieci, co jest niezbędne do wykonania odcięć oraz przepięć. W związku z powyższym Wykonawca inwestycji nie mógł na bieżąco podejmować zleconych prac związanych z wymianą sieci w ul. Janowskiej. Jednocześnie chcemy zapewnić, że MPWiK sp. z o.o. podejmie wszelkie działania aby ww. inwestycja została zakończona w 2016 roku.

  Prosząc o wyrozumiałość za zaistniałe utrudnienia i braki w dostawie wody serdecznie przepraszamy.

  ddddd

 3. Informacja dotycząca przepięcia wodociągu na Brzęczkowicach

  MPWiK Mysłowice

  Szanowni Mieszkańcy,

  z uwagi na prace prowadzone na ul. Gen. J. Ziętka, MPWiK sp. z o.o. informujemy, że w dniu 21.10.2016 roku nastąpi wstrzymanie dostaw wody w całej dzielnicy Brzęczkowice. Brak wody spowodowany jest podpięciem do sieci wodociągowej nowego wodociągu DN 300 mm. Planowane prace mają trwać od godz. 6.30 do godz. 17:00 z możliwością przedłużenia do 23.00. Po przeprowadzonych pracach MPWiK sp. z o.o. przystąpi do kolejnych etapów realizacji inwestycji. Nastąpi próba szczelności rurociągu, czyszczenie oraz pobranie próbek do badań jakości wody. Równocześnie zbliżamy się do etapu przepięć poszczególnych rurociągów zasilanych od ww. wodociągu DN 300 mm, o których będziemy informować z wyprzedzeniem. Podczas braku wody będą podstawione beczkowozy zabezpieczające Mieszkańców w wodę. Zbiorniki z wodą będą stacjonować na ul. Korfantego/Plac Rady Europy orazul. Brzęczkowickiej/Kawy. Dodatkowo kolejny pojazd z wodą będzie przemieszczał się po osiedlu wysokich zabudowań oraz po ul. Kolejowej, Kolejki Konnej, Mieleckiego oraz przyległych. Instytucje takie jak szkoły, przedszkola oraz restauracje będą wcześniej zaopatrzone w wodę.

  Jeżeli zaistnieje sytuacja dostarczenia wody dla osób niepełnosprawnych prosimy o kontakt w celu dostarczenia jej pod wskazany adres.

  Kontakt do MPWiK sp. z o.o. :
  Dyspozytornia: tel. 32 223 59 42

  W związku z powyższym prosimy Mieszkańców o wyrozumiałość i zrozumienie. Mając na uwadze trudności jakie powodowane są z wstrzymaniem dostaw wody, MPWiK sp. z o.o. postara się, aby prace przeprowadzić jak najszybciej.

 4. Postępowanie przetargowe nr ZP/07/2016 na "Wybór Inwestora Finansowego"

  18-10-2016 MPWiK Mysłowice

  Postępowanie przetargowe nr ZP/07/2016 na "Wybór Inwestora Finansowego"

  Z dniem 18 października 2016 r. zgodnie z rozdziałem VII pkt 5 Specyfikacji Warunków Przetargu na Wybór Inwestora Finansowego niniejszym informujemy o zamknięciu postępowania przetargowego bez wybrania żadnej oferty.

Wyszukiwarka