ZO/04/07/2019

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mysłowicach, informuje o uruchomieniu procedury wyłonienia Wykonawcy postępowania o nr sprawy ZO/04/07/2019 pn.: „Przebudowa Sieci wodociągowej wraz z przyłączami przy ulicy Orzeszkowej do ulicy Leśnej w Mysłowicach”, prowadzonego w trybie zapytanie ofertowe.

Terminy :
1. Termin składania ofert upływa w dniu 23.07.2019 r. o godz. 9.00.
2. Oferty należy złożyć drogą e-mailową na następujący adres e-mail: jkania@mpwikmyslowice.pl.

Serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych.

610_1b-Skan-pierwszej-strony-projektu
610_1c-O-01-Orientacja-A4
610_1d-opis-techniczny-Orzeszkowej
610_1e-profile-podluzne
610_1f-Przedmiar-W13-W19
610_1g-Przedmiar-W20-W20-1
610_1h-PZT
610_1i-schemat-montazowy-A2
610_1j-SPECYFIKACJA-TECHNICZNA-Orzeszkowej-etap-1
610_3-niepodleganiu-wykluczeniu
610_4-oswiadczenie-o-niekaralnosci
610_5-spelnienie-warunkow-udzialu
610_6-wykaz-robot
610_7-formularz-ofertowy-zapytanie-ofertowe
610_8-zgoda-na-przetwarzanie-danych
610_Skan-pierwszej-strony-projektu
610_SWZ-ZO-04-07-2019
610_Ipytania-i-odpowiedzi-internet
610_wybor-najkorzystniejszej-ofertyWyszukiwarka