PN/02/07/2019

Sukcesywna dostawa nowych wodomierzy z możliwością odczytu radiowego dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mysłowicach

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mysłowicach, informuje o uruchomieniu procedury wyłonienia Wykonawcy postępowania o nr sprawy PN/02/07/2019 pn.: „Sukcesywna dostawa nowych wodomierzy z możliwością odczytu radiowego dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mysłowicach”, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony.

Terminy :

1. Termin składania ofert upływa 25.07.2019 r. o godz. 11.00.
2. Otwarcie ofert 25.07.2019 r. o godz. 11.15 w Sali nr 209, tj. II piętro w siedzibie Zamawiającego.

Oferty należy złożyć drogą e-mailową na następujący adres e-mail: jkania@mpwikmyslowice.pl.

Serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych.

Niepodleganie wykluczeniu
Oświadczenie o niekaralności
Spełnienie warunków udziału
Zgoda na przetwarzanie danych
Specyfikacja Warunków Zamówienia
608_Pytania-1-internet
608_wybor-najkorzystniejszej-ofertyWyszukiwarka