Bieżące przetargi

Działy

 • AE/03/05/2018 pn. „Moduły telemetryczne do zabudowy w studniach MPWiK sp. z o.o. w Mysłowicach”

  22 maja 2018 r.

  AE/03/05/2018 pn. „ Moduły telemetryczne do zabudowy w studniach MPWiK sp. z o.o. w Mysłowicach.”

  Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mysłowicach, informuje o uruchomieniu procedury wyłonienia Wykonawcy postępowania o nr sprawy AE/03/05/2018 pn. „ Moduły telemetryczne do zabudowy w studniach MPWiK sp. z o.o. w Mysłowicach.”

  prowadzonego w trybie aukcji elektronicznej przy wykorzystaniu platformy Proebiz.

  Terminy:

  1. Runda wstępna – czas w którym należy zamieścić ofertę na platformie Proebiz. Termin składania ofert upływa 29.05.2018 r. o godz. 11.00. Po upływie wyznaczonego terminu Runda wstępna zostanie automatycznie zablokowana, Oferent nie będzie miał możliwości złożenia oferty lub wprowadzenia zmian do złożonej oferty.

  2. Runda kontrolna, która polega na sprawdzeniu ofert przez Zamawiającego pod względem formalnym i trwa od dnia 29.05.2018 r. od godz. 11:00 do dnia 29.05.2018 r. do godz. 12:30. W tym czasie Zamawiający może wezwać Oferenta do złożenia wyjaśnień, bądź uzupełniania dokumentów.

  3. Aukcja internetowa polega na wielokrotnej zmianie cen przez Oferentów. Termin przeprowadzenia aukcji: 29.05.2018 r. od godz. 12:30 do 12:45.

  4. Oferty należy złożyć na platformie zakupowej Proebiz.

  5. Złożenie oferty proszę zatwierdzić klawiszem ENTER i postępować zgodnie z instrukcją.

  Aby wziąć udział w niniejszym postępowaniu proszę o kontakt e-mail: jkania@mpwikmyslowice.pl wraz z podaniem następujących danych:

  nazwa firmy:

  nr NIP:

  osoba do kontaktu (imię i nazwisko):

  e-mail:

  telefon kontaktowy:

  Państwa dane zostaną wprowadzone do bazy platformy i jednocześnie otrzymacie Państwo zaproszenie z kodem dostępu umożliwiającym pobranie dokumentów.

  Serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych.

  403_zapytanie-ofertowe
  403_1-opis-przedmiotu-zamowienia
  403_2-projekt-umowy
  403_3-o-niepodleganiu-wykluczeniu
  403_4-oswiadczenie-o-niekaralnosci
  403_5-spelnienie-warunkow-udzialu
  403_6-formularz-ofertowy

 • AE/04/05/2018 pn. „Jednorazowa dostaw 28 szt. przetworników ciśnienia 16 bar dla MPWiK sp. z o.o. w Mysłowicach„

  22 maja 2018 r.

  AE/04/05/2018 pn. „Jednorazowa dostaw 28 szt. przetworników ciśnienia 16 bar dla MPWiK sp. z o.o. w Mysłowicach„

  Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mysłowicach, informuje o uruchomieniu procedury wyłonienia Wykonawcy postępowania o nr sprawy AE/04/05/2018 pn. „Jednorazowa dostaw 28 szt. przetworników ciśnienia 16 bar dla MPWiK sp. z o.o. w Mysłowicach „prowadzonego w trybie aukcji elektronicznej przy wykorzystaniu platformy Proebiz.

  Terminy :

  1. Runda wstępna – czas w którym należy zamieścić ofertę na platformie Proebiz. Termin składania ofert upływa 28.05.2018 r. o godz. 10.00. Po upływie wyznaczonego terminu Runda wstępna zostanie automatycznie zablokowana, Oferent nie będzie miał możliwości złożenia oferty lub wprowadzenia zmian do złożonej oferty.

  2. Runda kontrolna, która polega na sprawdzeniu ofert przez Zamawiającego pod względem formalnym i trwa od dnia 28.05.2018 r. od godz. 10:00 do dnia 28.05.2018 r. do godz. 12:00. W tym czasie Zamawiający może wezwać Oferenta do złożenia wyjaśnień, bądź uzupełniania dokumentów.

  3. Aukcja internetowa polega na wielokrotnej zmianie cen przez Oferentów. Termin przeprowadzenia aukcji: 28.05.2018 r. od godz. 12:00 do 12:15.

  4. Oferty należy złożyć na platformie zakupowej Proebiz.

  5. Złożenie oferty proszę zatwierdzić klawiszem ENTER i postępować zgodnie z instrukcją.

  Aby wziąć udział w niniejszym postępowaniu proszę o kontakt e-mail: jkania@mpwikmyslowice.pl wraz z podaniem następujących danych:

  nazwa firmy:

  nr NIP:

  osoba do kontaktu (imię i nazwisko):

  e-mail:

  telefon kontaktowy:

  Państwa dane zostaną wprowadzone do bazy platformy i jednocześnie otrzymacie Państwo zaproszenie z kodem dostępu umożliwiającym pobranie dokumentów.

  Serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych.

  404_zapytanie-ofertowe
  404_1-opis-przedmiotu-zamowienia
  404_2-projekt-umowy
  404_3-o-niepodleganiu-wykluczeniu
  404_4-oswiadczenie-o-niekaralnosci
  404_5-spelnienie-warunkow-udzialu
  404_6-formularz-ofertowy

 • AE/02/05/2018 pn. „Wykonanie operatu szacunkowego celem określenia wartości sieci wodociągowych Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach przy ul. Fabrycznej 10 nr NIP: 222-077-60-11 celem zabezpieczenia zaciągniętego w banku PKO BP kredytu”

  15 maja 2018 r.

  Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mysłowicach, informuje o uruchomieniu procedury wyłonienia Wykonawcy postępowania o nr sprawy AE/02/05/2018 pn. „Wykonanie operatu szacunkowego celem określenia wartości sieci wodociągowych Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach przy ul. Fabrycznej 10 nr NIP: 222-077-60-11 celem zabezpieczenia zaciągniętego w banku PKO BP kredytu”, prowadzonego w trybie aukcji elektronicznej przy wykorzystaniu platformy Proebiz.

  Terminy:

  1. Runda wstępna – czas w którym należy zamieścić ofertę na platformie Proebiz. Termin składania ofert upływa 22.05.2018 r. o godz. 10.00. Po upływie wyznaczonego terminu Runda wstępna zostanie automatycznie zablokowana, Oferent nie będzie miał możliwości złożenia oferty lub wprowadzenia zmian do złożonej oferty.

  2. Aukcja internetowa polega na wielokrotnej zmianie cen przez Oferentów. Termin przeprowadzenia aukcji:22.05.2018 r. od godz. 10:00 do 10:15.

  3. Oferty należy złożyć na platformie zakupowej Proebiz.

  4. Złożenie oferty proszę zatwierdzić klawiszem ENTER i postępować zgodnie z instrukcją.

  Aby wziąć udział w niniejszym postępowaniu proszę o kontakt e-mail: jkania@mpwikmyslowice.pl wraz z podaniem następujących danych:

  nazwa firmy:

  nr NIP:

  osoba do kontaktu (imię i nazwisko):

  e-mail:

  telefon kontaktowy:

  Państwa dane zostaną wprowadzone do bazy platformy i jednocześnie otrzymacie Państwo zaproszenie z kodem dostępu umożliwiającym pobranie dokumentów.

  Serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych.

  392_zapytanie-ofertowe
  392_1-opz-zestaw-sieci-wodociagowych
  392_zal-2-formularz-ofertowy

 • E/06/04/2018 pn. „Zakup materiałów eksploatacyjnych.”

  10 maja 2018 r.

  E/06/04/2018 pn. „Zakup materiałów eksploatacyjnych.”

  Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mysłowicach, informuje o uruchomieniu procedury wyłonienia Wykonawcy postępowania o nr sprawy AE/06/04/2018 pn. „Zakup materiałów eksploatacyjnych.”, prowadzonego w trybie aukcji elektronicznej przy wykorzystaniu platformy Proebiz.

  Terminy:

  1. Runda wstępna – czas w którym należy zamieścić ofertę na platformie Proebiz. Termin składania ofert upływa 17.05.2018 r. o godz. 10.30. Po upływie wyznaczonego terminu Runda wstępna zostanie automatycznie zablokowana, Oferent nie będzie miał możliwości złożenia oferty lub wprowadzenia zmian do złożonej oferty.

  2. Runda kontrolna, która polega na sprawdzeniu ofert przez Zamawiającego pod względem formalnym i trwa od dnia 17.05.2018 r. od godz. 10:30 do dnia 17.05.2018 r. do godz. 12:00. W tym czasie Zamawiający może wezwać Oferenta do złożenia wyjaśnień, bądź uzupełniania dokumentów.

  3. Aukcja internetowa polega na wielokrotnej zmianie cen przez Oferentów. Termin przeprowadzenia aukcji: 17.05.2018 r. od godz. 12:00 do 12:15.

  4. Oferty należy złożyć na platformie zakupowej Proebiz.

  5. Złożenie oferty proszę zatwierdzić klawiszem ENTER i postępować zgodnie z instrukcją.

  Aby wziąć udział w niniejszym postępowaniu proszę o kontakt e-mail: jkania@mpwikmyslowice.pl wraz z podaniem następujących danych:

  nazwa firmy:

  nr NIP:

  osoba do kontaktu (imię i nazwisko):

  e-mail:

  telefon kontaktowy:

  Państwa dane zostaną wprowadzone do bazy platformy i jednocześnie otrzymacie Państwo zaproszenie z kodem dostępu umożliwiającym pobranie dokumentów.

  Serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych.

  454_zapytanie-ofertowe
  454_1-szczegolowy-opis-przedmiotu-zamowienia
  454_2-projekt-umowy
  454_3-o-niepodleganiu-wykluczeniu
  454_4-oswiadczenie-o-niekaralnosci
  454_5-spelnienie-warunkow-udzialu
  454_6-formularz-ofertowy
  454_zalacznik-do-formularza-ofertowego-wykaz-materialow

  454_najkorzystniejsza-oferta

 • AE/07/04/2018 pn. „Wykonanie usługi i sprzedaży opon do pojazdów do 3,5 T oraz koparko-ładowarki, ich naprawa, wymiana sezonowa oraz depozyt”

  7 maja 2018 r.

  AE/07/04/2018 pn. „Wykonanie usługi i sprzedaży opon do pojazdów do 3,5 T oraz koparko-ładowarki, ich naprawa, wymiana sezonowa oraz depozyt”.

  Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mysłowicach, informuje o uruchomieniu procedury wyłonienia Wykonawcy postępowania o nr sprawy AE/07/04/2018 pn. „Wykonanie usługi i sprzedaży opon do pojazdów do 3,5 T oraz koparko-ładowarki, ich naprawa, wymiana sezonowa oraz depozyt”, prowadzonego w trybie aukcji elektronicznej przy wykorzystaniu platformy Proebiz.

  Terminy :

  1. Runda wstępna – czas w którym należy zamieścić ofertę na platformie Proebiz. Termin składania ofert upływa 15.05.2018 r. o godz. 09.00. Po upływie wyznaczonego terminu Runda wstępna zostanie automatycznie zablokowana, Oferent nie będzie miał możliwości złożenia oferty lub wprowadzenia zmian do złożonej oferty.

  2. Runda kontrolna, która polega na sprawdzeniu ofert przez Zamawiającego pod względem formalnym i trwa od dnia 15.05.2018 r. od godz. 09:00 do dnia 15.05.2018 r. do godz. 10:30. W tym czasie Zamawiający może wezwać Oferenta do złożenia wyjaśnień, bądź uzupełniania dokumentów.

  3. Aukcja internetowa polega na wielokrotnej zmianie cen przez Oferentów. Termin przeprowadzenia aukcji: 15.05.2018 r. od godz. 10:30 do 10:45.

  4. Oferty należy złożyć na platformie zakupowej Proebiz.

  5. Złożenie oferty proszę zatwierdzić klawiszem ENTER i postępować zgodnie z instrukcją.

  Aby wziąć udział w niniejszym postępowaniu proszę o kontakt e-mail: jkania@mpwikmyslowice.pl wraz z podaniem następujących danych:

  nazwa firmy:

  nr NIP:

  osoba do kontaktu (imię i nazwisko):

  e-mail:

  telefon kontaktowy:

  Państwa dane zostaną wprowadzone do bazy platformy i jednocześnie otrzymacie Państwo zaproszenie z kodem dostępu umożliwiającym pobranie dokumentów.

  Serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych.

  381_zapytanie-ofertowe
  381_1-szczegolowy-opis-przedmiotu-zamowienia
  381_2-projekt-umowy
  381_3-o-niepodleganiu-wykluczeniu
  381_4-oswiadczenie-o-niekaralnosci
  381_5-o-spelnieniu-warunkow-udzialu
  381_6-Formularz-ofertowy

  381_uniewaznienie

 • AE/04/04/2018 pn. „Dostawa rur i kształtek PP”

  7 maja 2018 r.

  AE/04/04/2018 pn. „Dostawa rur i kształtek PP”

  Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mysłowicach, informuje o uruchomieniu procedury wyłonienia Wykonawcy postępowania o nr sprawy AE/05/04/2018 pn. „Dostawa rur i kształtek PP”, prowadzonego w trybie aukcji elektronicznej przy wykorzystaniu platformy Proebiz.

  Terminy:

  1. Runda wstępna – czas w którym należy zamieścić ofertę na platformie Proebiz. Termin składania ofert upływa 09.05.2018 r. o godz. 10.00. Po upływie wyznaczonego terminu Runda wstępna zostanie automatycznie zablokowana, Oferent nie będzie miał możliwości złożenia oferty lub wprowadzenia zmian do złożonej oferty.

  2. Runda kontrolna, która polega na sprawdzeniu ofert przez Zamawiającego pod względem formalnym i trwa od dnia09.05.2018 r. od godz. 10:00 do dnia 09.05.2018 r. do godz. 11:30. W tym czasie Zamawiający może wezwać Oferenta do złożenia wyjaśnień, bądź uzupełniania dokumentów.

  3. Aukcja internetowa polega na wielokrotnej zmianie cen przez Oferentów. Termin przeprowadzenia aukcji: 09.05.2018 r. od godz. 11:30 do 11:45.

  4. Oferty należy złożyć na platformie zakupowej Proebiz.

  5. Złożenie oferty proszę zatwierdzić klawiszem ENTER i postępować zgodnie z instrukcją.

  Aby wziąć udział w niniejszym postępowaniu proszę o kontakt e-mail: jkania@mpwikmyslowice.pl wraz z podaniem następujących danych:

  nazwa firmy:

  nr NIP:

  osoba do kontaktu (imię i nazwisko):

  e-mail:

  telefon kontaktowy:

  Państwa dane zostaną wprowadzone do bazy platformy i jednocześnie otrzymacie Państwo zaproszenie z kodem dostępu umożliwiającym pobranie dokumentów.

  Serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych.

  378_zapytanie-ofertowe
  378_2-projekt-umowy
  378_3-o-niepodleganiu-wykluczeniu
  378_4-oswiadczenie-o-niekaralnosci
  378_5-spelnienie-warunkow-udzialu
  378_6-formularz-ofertowy

  378_uniewaznienie

 • AE/05/04/2018 pn. „Zakup wody mineralnej”

  2 maja 2018 r.

  AE/05/04/2018 pn. „Zakup wody mineralnej”

  Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mysłowicach, informuje o uruchomieniu procedury wyłonienia Wykonawcy postępowania o nr sprawy AE/05/04/2018 pn. „Zakup wody mineralnej”, prowadzonego w trybie aukcji elektronicznej przy wykorzystaniu platformy Proebiz.

  Terminy:

  1. Runda wstępna – czas w którym należy zamieścić ofertę na platformie Proebiz. Termin składania ofert upływa 10.05.2018 r. o godz. 10.30. Po upływie wyznaczonego terminu Runda wstępna zostanie automatycznie zablokowana, Oferent nie będzie miał możliwości złożenia oferty lub wprowadzenia zmian do złożonej oferty.

  2. Runda kontrolna, która polega na sprawdzeniu ofert przez Zamawiającego pod względem formalnym i trwa od dnia10.05.2018 r. od godz. 10.30 do dnia 11.05.2018 r. do godz. 09:00. W tym czasie Zamawiający może wezwać Oferenta do złożenia wyjaśnień, bądź uzupełniania dokumentów.

  3. Aukcja internetowa polega na wielokrotnej zmianie cen przez Oferentów. Termin przeprowadzenia aukcji: 11.05.2018 r. od godz. 09:00 do 09:15.

  4. Oferty należy złożyć na platformie zakupowej Proebiz.

  5. Złożenie oferty proszę zatwierdzić klawiszem ENTER i postępować zgodnie z instrukcją.

  Aby wziąć udział w niniejszym postępowaniu proszę o kontakt e-mail: jkania@mpwikmyslowice.pl wraz z podaniem następujących danych:

  nazwa firmy:

  nr NIP:

  osoba do kontaktu (imię i nazwisko):

  e-mail:

  telefon kontaktowy:

  Państwa dane zostaną wprowadzone do bazy platformy i jednocześnie otrzymacie Państwo zaproszenie z kodem dostępu umożliwiającym pobranie dokumentów.

  Serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych.

  457_zapytanie-ofertowe
  457_1-szczegolowy-opis-przedmiotu-zamowienia
  457_2-projekt-umowy
  457_3-o-niepodleganiu-wykluczeniu
  457_4-oswiadczenie-o-niekaralnosci
  457_5-spelnienie-warunkow-udzialu
  457_6-formularz-ofertowy

  457_uniewaznienie-postepowania-14-05-2018

 • AE/01/04/2018 pn. „Dostawa letniej odzieży ochronnej dla pracowników fizycznych MPWiK sp. z o.o”

  25 kwietnia 2018 r.

  Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mysłowicach, informuje o uruchomieniu procedury wyłonienia Wykonawcy postępowania o nr sprawy AE/01/04/2018 pn. „Dostawa letniej odzieży ochronnej dla pracowników fizycznych MPWiK sp. z o.o”, prowadzonego w trybie aukcji elektronicznej przy wykorzystaniu platformy Proebiz.

  Terminy :

  1. Runda wstępna – czas w którym należy zamieścić ofertę na platformie Proebiz. Termin składania ofert upływa 07.05.2018 r. o godz. 09.00. Po upływie wyznaczonego terminu Runda wstępna zostanie automatycznie zablokowana, Oferent nie będzie miał możliwości złożenia oferty lub wprowadzenia zmian do złożonej oferty.

  2. Runda kontrolna, która polega na sprawdzeniu ofert przez Zamawiającego pod względem formalnym i trwa od dnia 07.05.2018 r. od godz. 09:00 do dnia 08.05.2018 r. do godz. 09:00. W tym czasie Zamawiający może wezwać Oferenta do złożenia wyjaśnień, bądź uzupełniania dokumentów.

  3. Aukcja internetowa polega na wielokrotnej zmianie cen przez Oferentów. Termin przeprowadzenia aukcji: 08.05.2018 r. od godz. 09:00 do 09:15.

  4. Oferty należy złożyć na platformie zakupowej Proebiz.

  5. Złożenie oferty proszę zatwierdzić klawiszem ENTER i postępować zgodnie z instrukcją.

  Aby wziąć udział w niniejszym postępowaniu proszę o kontakt e-mail: jkania@mpwikmyslowice.pl wraz z podaniem następujących danych:

  nazwa firmy:

  nr NIP:

  osoba do kontaktu (imię i nazwisko):

  e-mail:

  telefon kontaktowy:

  Państwa dane zostaną wprowadzone do bazy platformy i jednocześnie otrzymacie Państwo zaproszenie z kodem dostępu umożliwiającym pobranie dokumentów.

  Serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych.

  456_SWZ
  456_1-szczegolowy-opis-przedmiotu-zamowienia
  456_2-projekt-Umowy
  456_3-o-niepodleganiu-wykluczeniu
  456_4-oswiadczenie-o-niekaralnosci
  456_5-spelnienie-warunkow-udzialu
  456_6-formularz-ofertowy

  456_najkorzystnejsza-oferta

 • AE/04/03/2018 pn. „Dostawa armatury wod.-kan.”

  4 kwietnia 2018 r.

  Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mysłowicach, informuje o uruchomieniu procedury wyłonienia Wykonawcy postępowania o nr sprawy AE/04/03/2018 pn.: „Dostawa armatury wod.-kan.”, prowadzonego w trybie aukcji elektronicznej przy wykorzystaniu platformy Proebiz.

  Terminy :

  1. Runda wstępna – czas w którym należy zamieścić ofertę na platformie Proebiz. Termin składania ofert upływa 17.04.2018 r. o godz. 10.00. Po upływie wyznaczonego terminu Runda wstępna zostanie automatycznie zablokowana, Oferent nie będzie miał możliwości złożenia oferty lub wprowadzenia zmian do złożonej oferty.

  2. Runda kontrolna, która polega na sprawdzeniu ofert przez Zamawiającego pod względem formalnym i trwa od dnia 17.04.2018 r. od godz. 10:00 do dnia 18.04.2018 r. do godz. 10:30. W tym czasie Zamawiający może wezwać Oferenta do złożenia wyjaśnień, bądź uzupełniania dokumentów.

  3. Aukcja internetowa polega na wielokrotnej zmianie cen przez Oferentów. Termin przeprowadzenia aukcji: 18.04.2018 r. od godz. 10:30 do 11:00.

  4. Oferty należy złożyć na platformie zakupowej Proebiz.

  5. Złożenie oferty proszę zatwierdzić klawiszem ENTER i postępować zgodnie z instrukcją.

  Aby wziąć udział w niniejszym postępowaniu proszę o kontakt e-mail: jkania@mpwikmyslowice.pl wraz z podaniem następujących danych:

  nazwa firmy:

  nr NIP:

  osoba do kontaktu (imię i nazwisko):

  e-mail:

  telefon kontaktowy:

  Państwa dane zostaną wprowadzone do bazy platformy i jednocześnie otrzymacie Państwo zaproszenie z kodem dostępu umożliwiającym pobranie dokumentów.

  Serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych.

  497_SZCZEGOLOWY-OPIS-ZAMOWIENIA
  497_czesc-1-szczegolowy-opis-przedmiotu-zamowienia
  497_czesc-2-szczegolowy-opis-przedmiotu-zamowienia
  497_swz-armatura
  497_2-projekt-umowy-armatury
  497_3-o-niepodleganiu-wykluczeniu
  497_4-oswiadczenie-o-niekaralnosci
  497_5-spelnienie-warunkow-udzialu
  497_6-formularz-ofertowy
  497_zalacznik-do-formularza-ofertowego-czesc-I
  497_zalacznik-do-formularza-ofertowego-czesc-II

  497_informacja-o-wyborze-oferty
  497_uniewaznienie-postepowania

 • AE/03/04/2018 pn. „Kompleksowa usługa sprzątania pomieszczeń biurowych i socjalnych MPWiK sp. z o.o. w Mysłowicach”

  12 kwietnia 2018 r.

  Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mysłowicach, informuje o uruchomieniu procedury wyłonienia Wykonawcy postępowania o nr sprawy AE/03/04/2018 pn. „Kompleksowa usługa sprzątania pomieszczeń biurowych i socjalnych MPWiK sp. z o.o. w Mysłowicach”, prowadzonego w trybie aukcji elektronicznej przy wykorzystaniu platformy Proebiz.

  Terminy:

  1. Runda wstępna – czas w którym należy zamieścić ofertę na platformie Proebiz. Termin składania ofert upływa 19.04.2018 r. o godz. 10.00. Po upływie wyznaczonego terminu Runda wstępna zostanie automatycznie zablokowana, Oferent nie będzie miał możliwości złożenia oferty lub wprowadzenia zmian do złożonej oferty.

  2. Runda kontrolna, która polega na sprawdzeniu ofert przez Zamawiającego pod względem formalnym i trwa od dnia 19.04.2018 r. od godz. 10:00 do dnia 20.04.2018 r. do godz. 10:30. W tym czasie Zamawiający może wezwać Oferenta do złożenia wyjaśnień, bądź uzupełniania dokumentów.

  3. Aukcja internetowa polega na wielokrotnej zmianie cen przez Oferentów. Termin przeprowadzenia aukcji: 20.04.2018 r. od godz. 10:30 do 10:45.

  4. Oferty należy złożyć na platformie zakupowej Proebiz.

  5. Złożenie oferty proszę zatwierdzić klawiszem ENTER i postępować zgodnie z instrukcją.

  Aby wziąć udział w niniejszym postępowaniu proszę o kontakt e-mail: jkania@mpwikmyslowice.pl wraz z podaniem następujących danych:

  nazwa firmy:

  nr NIP:

  osoba do kontaktu (imię i nazwisko):

  e-mail:

  telefon kontaktowy:

  Państwa dane zostaną wprowadzone do bazy platformy i jednocześnie otrzymacie Państwo zaproszenie z kodem dostępu umożliwiającym pobranie dokumentów.

  Serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych.

  498_SWZ
  498_1-szczegolowy-opis-przedmiotu-zamowienia
  498_2-projekt-umowy
  498_3-o-niepodleganiu-wykluczeniu
  498_4-oswiadczenie-o-niekaralnosci
  498_5-o-spelnieniu-warunkow-udzialu

  498_AE-03-04-2018-wybor-najkorzystniejszej-oferty

 • ZO/01/03/2018 pn. „Stała dostawa sond hydrostatycznych dla MPWiK sp. z o.o. w Mysłowicach”

  21 marca 2018 r.

  Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mysłowicach, informuje o uruchomieniu procedury wyłonienia Wykonawcy postępowania o nr sprawy ZO/01/03/2018 pn. „Stała dostawa sond hydrostatycznych dla MPWiK sp. z o.o. w Mysłowicach”, prowadzonego w trybie aukcji elektronicznej przy wykorzystaniu platformy Proebiz.

  Terminy :

  1. Runda wstępna – czas w którym należy zamieścić ofertę na platformie Proebiz. Termin składania ofert upływa 26.03.2018 r. o godz. 10.00. Po upływie wyznaczonego terminu Runda wstępna zostanie automatycznie zablokowana, Oferent nie będzie miał możliwości złożenia oferty lub wprowadzenia zmian do złożonej oferty.

  2. Runda kontrolna, która polega na sprawdzeniu ofert przez Zamawiającego pod względem formalnym i trwa od dnia 26.03.2018 r. od godz. 10:00 do dnia 27.03.2018 r. do godz. 11:30. W tym czasie Zamawiający może wezwać Oferenta do złożenia wyjaśnień, bądź uzupełniania dokumentów.

  3. Aukcja internetowa polega na wielokrotnej zmianie cen przez Oferentów. Termin przeprowadzenia aukcji: 27.03.2018 r. od godz. 10:30 do 10:45.

  4. Oferty należy złożyć na platformie zakupowej Proebiz.

  5. Złożenie oferty proszę zatwierdzić klawiszem ENTER i postępować zgodnie z instrukcją.

  Aby wziąć udział w niniejszym postępowaniu proszę o kontakt e-mail: jkania@mpwikmyslowice.pl wraz z podaniem następujących danych:

  nazwa firmy:

  nr NIP:

  osoba do kontaktu (imię i nazwisko):

  e-mail:

  telefon kontaktowy:

  Państwa dane zostaną wprowadzone do bazy platformy i jednocześnie otrzymacie Państwo zaproszenie z kodem dostępu umożliwiającym pobranie dokumentów.

  Serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych.

  488_1-szczegolowy-opis-przedmiotu-zamowienia
  488_najkorzystniejsza-oferta

 • AE/03/03/2018pn. „Dostawa rur i kształtek PE”

  13 marca 2018 r.

  Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mysłowicach, informuje o uruchomieniu procedury wyłonienia Wykonawcy postępowania o nr sprawy AE/03/03/2018pn. „Dostawa rur i kształtek PE”, prowadzonego w trybie aukcji elektronicznej przy wykorzystaniu platformy Proebiz.

  Terminy :

  1. Runda wstępna – czas w którym należy zamieścić ofertę na platformie Proebiz. Termin składania ofert upływa 26.03.2018 r. o godz. 12.00. Po upływie wyznaczonego terminu Runda wstępna zostanie automatycznie zablokowana, Oferent nie będzie miał możliwości złożenia oferty lub wprowadzenia zmian do złożonej oferty.

  2. Runda kontrolna, która polega na sprawdzeniu ofert przez Zamawiającego pod względem formalnym i trwa od dnia 26.03.2018 r. od godz. 12:00 do dnia 27.03.2018 r. do godz. 12:00. W tym czasie Zamawiający może wezwać Oferenta do złożenia wyjaśnień, bądź uzupełniania dokumentów.

  3. Aukcja internetowa polega na wielokrotnej zmianie cen przez Oferentów trwa od 27.03.2018 r. od godz. 12:00 do 12:30.

  4. Oferty należy złożyć na platformie zakupowej Proebiz.

  5. Złożenie oferty proszę zatwierdzić klawiszem ENTER i postępować zgodnie z instrukcją.

  Aby wziąć udział w niniejszym postępowaniu proszę o kontakt e-mail: jkania@mpwikmyslowice.pl wraz z podaniem następujących danych:

  nazwa firmy:

  nr NIP:

  osoba do kontaktu (imię i nazwisko):

  e-mail:

  telefon kontaktowy:

  Państwa dane zostaną wprowadzone do bazy platformy i jednocześnie otrzymacie Państwo zaproszenie z kodem dostępu umożliwiającym pobranie dokumentów.

  Serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych.

  482_SWZ-2
  482_zalacznik-1-do-formularza-ofertowego
  482_2-projekt-umowy-2
  482_3-o-niepodleganiu-wykluczeniu-1
  482_4-oswiadczenie-o-niekaralnosci-1
  482_5-spelnienie-warunkow-udzialu-1
  482_6-formularz-ofertowy
  482_OPZ-Specyfikacja-techniczna

  482_najkorzystniejsza-oferta-A-B-C-1
  482_uniewaznienie-D

 • Postępowanie ZO/08/02/2018 pn. "Zakup i realizowanie sukcesywnych dostaw materiałów sypkich"

  6 marca 2018 r.

  Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mysłowicach, informuje o uruchomieniu procedury wyłonienia Wykonawcy postępowania o nr sprawy ZO/08/02/2018 pn.: "Zakup i realizowanie sukcesywnych dostaw materiałów sypkich", prowadzonego w trybie aukcji elektronicznej przy wykorzystaniu platformy Proebiz.

  Terminy:
  1. Runda wstępna - czas w którym należy zamieścić ofertę na platformie Proebiz. Termin składania ofert upływa 14.03.2018 r. o godz. 12.00. Po upływie wyznaczonego terminu Runda wstępna zostanie automatycznie zablokowana, Oferent nie będzie miał możliwości złożenia oferty lub wprowadzenia zmian do złożonej oferty.

  2. Runda kontrolna, która polega na sprawdzeniu ofert przez Zamawiającego pod względem formalnym i trwa od dnia 14.03.2018 r. od godz. 12:01 do dnia 15.03.2018 r. do godz. 11:59. W tym czasie Zamawiający może wezwać Oferenta do złożenia wyjaśnień, bądź uzupełniania dokumentów.

  3. Aukcja internetowa polega na wielokrotnej zmianie cen przez Oferentów
  trwa od 15.03.2018 r. od godz. 12:00 do 12:15.

  4. Oferty należy złożyć na platformie zakupowej Proebiz.

  5. Złożenie oferty proszę zatwierdzić klawiszem ENTER i postępować zgodnie z
  instrukcją.

  Aby wziąć udział w niniejszym postępowaniu proszę o kontakt e-mail: jkania@mpwikmyslowice.pl wraz z podaniem następujących danych:
  nazwa firmy:
  nr NIP:
  osoba do kontaktu (imię i nazwisko):
  e-mail:
  telefon kontaktowy:

  Państwa dane zostaną wprowadzone do bazy platformy i jednocześnie otrzymacie
  Państwo zaproszenie z kodem dostępu umożliwiającym pobranie dokumentów.
  Serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych.

  330_SWZ
  330_1-Szczegolowy-opis-przedmiotu-zamowienia
  330_2-projekt-umowy
  330_3-o-niepodleganiu-wykluczeniu
  330_4-oswiadczenie-o-niekaralnosci
  330_5-spelnienie-warunkow-udzialu

  330_najkorzystniejsza-oferta

 • Zapytanie ofertowe nr ZO/06/02/2018 pn. „Sukcesywna dostawa materiałów papierniczych i biurowych”

  20 lutego 2018 r.

  ZO/06/02/2018

  Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mysłowicach, informuje o uruchomieniu procedury wyłonienia Wykonawcy postępowania o nr sprawy ZO/06/02/2018 pn.: „Sukcesywna dostawa materiałów papierniczych i biurowych” w trybie zapytania ofertowego, prowadzonego przy wykorzystaniu platformy Proebiz.

  Terminy:

  1. Termin składania ofert upływa 28.02.2018 r. o godz. 12.00. Po wyznaczonym terminie nastąpi badanie ofert, w którym Zamawiający może zwrócić się do Oferenta o uzupełnienie dokumentów bądź wyjaśnienie. Oferty złożone po tym terminie nie będą podlegały badaniu ofert.
  2. Termin aukcji elektronicznej prowadzonej za pośrednictwem platformy zakupowej Proebiz został wyznaczony na dzień 01.03.2018 r. od godz. 12:00 do 12:15

  Aby wziąć udział w niniejszym postępowaniu proszę o kontakt e-mail: jkania@mpwikmyslowice.pl wraz z podaniem następujących danych:

  nazwa firmy:

  nr NIP:

  osoba do kontaktu (imię i nazwisko):

  e-mail:

  telefon kontaktowy:

  Państwa dane zostaną wprowadzone do bazy platformy i jednocześnie otrzymacie Państwo zaproszenie z kodem dostępu umożliwiającym pobranie dokumentów.

  Serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych.

  267_SWZ-1
  267_1-Szczegolowy-opis-przedmiotu-zamowienia
  267_2-projekt-umowy
  267_3-o-niepodleganiu-wykluczeniu
  267_4-oswiadczenie-o-niekaralnosci
  267_5-spelnienie-warunkow-udzialu
  267_6-formularz-ofertowy-zapytanie-ofertowe

  267_najkorzystniejsza-oferta

 • Postępowanie ZO/03/02/2018 „Dostawa środków czystości dla MPWiK Mysłowice”

  8 lutego 2018 r.
  ZO/03/02/2018

  Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mysłowicach, informuje o uruchomieniu procedury wyłonienia Wykonawcy postępowania o nr sprawy ZO/03/02/2018 pn. „Dostawa środków czystości dla MPWiK Mysłowice” w trybie zapytania ofertowego, prowadzonego przy wykorzystaniu platformy Proebiz. Aby wziąć udział w niniejszym postępowaniu proszę o kontakt e-mail: jkania@mpwikmyslowice.pl wraz z podaniem następujących danych:

  nazwa firmy:

  nr NIP:

  osoba do kontaktu (imię i nazwisko):

  e-mail:

  telefon kontaktowy:

  Państwa dane zostaną wprowadzone do bazy platformy i jednocześnie otrzymacie Państwo zaproszenie z kodem dostępu umożliwiającym pobranie dokumentów.

  Serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych.

  321_SWZ
  321_1-Szczegolowy-opis-przedmiotu-zamowienia
  321_2-Umowa
  321_3-o-niepodleganiu-wykluczeniu
  321_4-oswiadczenie-o-niekaralnosci
  321_5-spelnienie-warunkow-udzialu
  321_6-formularz-ofertowy

  321_odpowiedz-na-pytania-3

  Postępowanie ZO/03/02/2018 „Dostawa środków czystości dla MPWiK Mysłowice” - czytaj więcej

 • Postępowanie ZO/02/02/2018 „Kompleksowa usługa konwoju, monitoringu systemu napadu i włamań oraz interwencje w sytuacjach nadzwyczajnych”

  7 lutego 2018 r.

  Postępowanie ZO/02/02/2018

  Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mysłowicach, informuje o uruchomieniu procedury wyłonienia Wykonawcy postępowania o nr sprawy ZO/02/02/2018 pn: „Kompleksowa usługa konwoju, monitoringu systemu napadu i włamań oraz interwencje w sytuacjach nadzwyczajnych” w trybie zapytania ofertowego, prowadzonego przy wykorzystaniu platformy Proebiz. Aby wziąć udział w niniejszym postępowaniu proszę o kontakt e-mail: jkania@mpwikmyslowice.pl wraz z następującymi danymi:

  nazwa firmy:

  nr NIP:

  osoba do kontaktu (imię i nazwisko):

  e-mail:

  telefon kontaktowy:

  Państwa dane zostaną wprowadzone do bazy platformy i jednocześnie otrzymacie Państwo zaproszenie z kodem dostępu umożliwiającym pobranie dokumentów.

  Serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych.

  349_SWZ
  349_1-szczegolowy-opis-przedmiotu-zamowienia
  349_1A-wykaz-pkt-monitorgu
  349_2-Umowa
  349_3-o-niepodleganiu-wykluczeniu
  349_4-oswiadczenie-o-niekaralnosci
  349_5-spelnienie-warunkow-udzialu
  349_6-formularz-ofertowy

  349_najkorzystniejsza-oferta

 • Zapytanie ofertowe na sporządzenie operatu szacunkowego w zakresie sieci kanalizacji deszczowej MPWiK sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach

  1.12.2017 r.

  Przedmiot zapytania: wycena usługi sporządzenia operatu szacunkowego w zakresie sieci kanalizacji deszczowej – Etap II. W załączeniu - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wraz z mapami posadowienia sieci będącej przedmiotem wyceny.

  Celem wyceny ww. sieci jest jej sprzedaż.

  Wymagania od Wykonawcy:

  1. Wykonanie z należytą starannością w ciągu ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia zapytania ofertowego (od października 2017 r.), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie - co najmniej 5 usług z zakresu wyceny urządzeń służących do odprowadzania wód opadowych (kanalizacja deszczowa) lub podobnych (pozostałe urządzenia wodociągowe lub kanalizacyjne). Wykaz posiadanego doświadczenia należy przesłać w formie tabeli zawierającej nazwę zamawiającego i jej jego adres, dane osoby kontaktowej podmiotu objętego zleceniem, rodzaj wycenianych urządzeń, ich wartość.

  2. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, w szczególności uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego określone w ustawie z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) –załączenie stosownych uprawnień (kserokopia)

  3. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - prosimy do załączenie stosownego oświadczenia.

  Załączniki:
  256_Sieci-deszczowe-etap-II-cz-1
  256_Sieci-deszczowe-etap-Ii-cz-2
  256_Zestawienie-ulic-do-wyceny-etap-II

  Prosimy o przedstawienie oferty cenowej netto.

  Termin związania ofertą: minimum 30 dni.

  Termin składania ofert: 06.12.2017 r. godz. 12.00.

  Termin realizacji zamówienia 30 dni od otrzymania zlecenia.

  Termin płatności 30 dni od dotrzymania faktury VAT.

  Forma składania ofert: pisemna; należy przesłać pocztą lub złożyć w biurze podawczym Zamawiającego: ul. Fabryczna 10, 41-404 Mysłowice

  Pytania kierować na adres: jganczorz@mpwikmyslowice.pl

 • W nawiązaniu do zapytania ofertowego na sporządzenie operatu szacunkowego dla separatorów substancji ropopochodnych z dnia 21.11.2017 r. prosimy o:

  - Odnośnie pkt. 3 proszę o załączenie stosownego oświadczania

  - Odnośnie pkt. 2 załączenie kserokopii posiadanych uprawnień

 • Zapytanie ofertowe na sporządzenie operatu szacunkowego dla separatorów substancji ropopochodnych zgodnie z załączoną listą

  Celem wyceny ww. sieci jest jej sprzedaż.

  Wymagania od Wykonawcy:

  1. Wykonanie z należytą starannością w ciągu ostatnich trzech lat
  przed dniem wszczęcia zapytania ofertowego (od października 2017 r.), a
  jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie - co
  najmniej 5 usług z zakresu wyceny urządzeń służących do odprowadzania wód
  opadowych (kanalizacja deszczowa) lub podobnych (pozostałe urządzenia
  wodociągowe lub kanalizacyjne). Wykaz posiadanego doświadczenia należy
  przesłać w formie tabeli zawierającej nazwę zamawiającego i jej jego adres,
  dane osoby kontaktowej podmiotu objętego zleceniem, rodzaj wycenianych
  urządzeń, ich wartość.

  Zapytanie ofertowe na sporządzenie operatu szacunkowego dla separatorów substancji ropopochodnych zgodnie z załączoną listą - czytaj więcej

 • Zapytanie ofertowe na sporządzenie operatu szacunkowego w zakresie sieci kanalizacji deszczowej oraz separatorów MPWiK sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach

  13-11-2017

  Przedmiot zapytania:
  wycena usługi sporządzenia operatu szacunkowego w zakresie sieci kanalizacji deszczowej oraz separatorów. W załączeniu - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wraz z mapami posadowienia sieci będącej przedmiotem wyceny.

  Wymagania od Wykonawcy:

  1. Wykonanie z należytą starannością w ciągu ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia zapytania ofertowego (od października 2017 r.), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie - co najmniej 5 usług z zakresu wyceny urządzeń służących do odprowadzania wód opadowych (kanalizacja deszczowa) lub podobnych (pozostałe urządzenia wodociągowe lub kanalizacyjne). Wykaz posiadanego doświadczenia należy przesłać w formie tabeli zawierającej nazwę zamawiającego i jej jego adres, dane osoby kontaktowej podmiotu objętego zleceniem, rodzaj wycenianych urządzeń, ich wartość.

  2. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, w szczególności uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego określone w ustawie z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.).

  3. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

  Załączniki:
  521_Wielka-Skotnica-1
  521_Wielka-Skotnica-2
  521_Wielka-Skotnica-3
  521_Swierczyny
  521_Sowinskiego
  521_Sosnowiecka
  521_Obrzezna-Polnocna
  521_Moniuszki-1
  521_Moniuszki-2
  521_Kolejowa
  521_Kilinskiego
  521_Jabloniowa
  521_deszczowka-do-wyceny-ETAP-I

  Prosimy o przedstawienie oferty cenowej netto.

  Termin związania ofertą: minimum 30 dni.

  Termin składania ofert: 17.11.2017 r. godz. 12.00.

  Przedłużenie terminu składania ofert do 20.11.2017 r. godz. 13:00
  521_przedluzenie-terminu-skladania-ofert

  Termin realizacji zamówienia: 30 dni.

  Forma składania ofert: pisemna. Należy przesłać pocztą lub złożyć w biurze podawczym Zamawiającego: ul. Fabryczna 10, 41-404 Mysłowice

  Pytania kierować na adres: jganczorz@mpwikmyslowice.plWyszukiwarka