Bieżące przetargi

Działy

 • ZO/03/10/2018 pn.: „Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami przy ulicy Orzeszkowej do ulicy Leśnej w Mysłowicach – etap 1 ”

  17-10-2018

  Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mysłowicach, informuje o uruchomieniu procedury wyłonienia Wykonawcy postępowania o nr sprawy ZO/03/10/2018 pn.: „Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami przy ulicy Orzeszkowej do ulicy Leśnej w Mysłowicach – etap 1 ”, prowadzonego w trybie zapytanie ofertowe przy wykorzystaniu platformy Proebiz.

  ZO/03/10/2018 pn.: „Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami przy ulicy Orzeszkowej do ulicy Leśnej w Mysłowicach – etap 1 ” - czytaj więcej

 • ZO/02/10/2018 pn. „Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami przy ulicy Kolejowej 38-46 w Mysłowicach.”

  17-10-2018

  Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mysłowicach, informuje o uruchomieniu procedury wyłonienia Wykonawcy postępowania o nr sprawy ZO/02/10/2018 pn. „Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami przy ulicy Kolejowej 38-46 w Mysłowicach.”

  ZO/02/10/2018 pn. „Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami przy ulicy Kolejowej 38-46 w Mysłowicach.” - czytaj więcej

 • ZO/01/10/2018 - „Szczepienie ochronne pracowników”

  16-10-2018

  Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mysłowicach, informuje o uruchomieniu procedury wyłonienia Wykonawcy postępowania o nr sprawy ZO/01/10/2018 pn.: „Szczepienie ochronne pracowników”, prowadzonego w trybie zapytanie ofertowe przy wykorzystaniu platformy Proebiz.

  ZO/01/10/2018 - „Szczepienie ochronne pracowników” - czytaj więcej

 • ZO/03/08/2018 „Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kopiarek oraz przeglądy serwisowe”

  Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mysłowicach, informuje o uruchomieniu procedury wyłonienia Wykonawcy postępowania o nr sprawy ZO/03/08/2018 pn.: „Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kopiarek oraz przeglądy seriwsowe”, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego z wykorzystaniem platformy zakupowej Proebiz.

  ZO/03/08/2018 „Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kopiarek oraz przeglądy serwisowe” - czytaj więcej

 • ZO/01/08/2018 „Serwis regulatorów ciśnienia dla MPWiK Sp. z o.o. w Mysłowicach”

  Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mysłowicach, informuje o uruchomieniu procedury wyłonienia Wykonawcy postępowania o nr sprawy ZO/01/08/2018 pn.: „Serwis regulatorów ciśnienia dla MPWiK Sp. z o.o. w Mysłowicach”, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego z wykorzystaniem platformy zakupowej Proebiz.

  ZO/01/08/2018 „Serwis regulatorów ciśnienia dla MPWiK Sp. z o.o. w Mysłowicach” - czytaj więcej

 • ZO/02/07/2018 pn.: „Deratyzacja, dezynsekcja i stały monitoring budynków oraz obiektów wod.-kan. MPWiK sp. z o.o. w Mysłowicach”

  Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mysłowicach, informuje o uruchomieniu procedury wyłonienia Wykonawcy postępowania o nr sprawy ZO/02/07/2018 pn.: „Deratyzacja, dezynsekcja i stały monitoring budynków oraz obiektów wod.-kan. MPWiK sp. z o.o. w Mysłowicach”, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego z wykorzystaniem platformy zakupowej Proebiz.

  ZO/02/07/2018 pn.: „Deratyzacja, dezynsekcja i stały monitoring budynków oraz obiektów wod.-kan. MPWiK sp. z o.o. w Mysłowicach” - czytaj więcej

 • ZO/05/07/2018 - INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o., zawiadamia,
  że w postępowaniu o udzielenie zamówienia przeprowadzonego w trybie zapytania ofertowego przy wykorzystaniu platformy zakupowej Proebiz pn.

  ZO/05/07/2018 - INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - czytaj więcej

 • ZO/05/07/2018 - Wykonanie usługi w zakresie sezonowej wymiany opon, zabezpieczenia sezonowego depozytu opon oraz napraw uszkodzonych opon

  Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mysłowicach, informuje o uruchomieniu procedury wyłonienia Wykonawcy postępowania o nr sprawy ZO/05/07/2018 - Wykonanie usługi
  w zakresie sezonowej wymiany opon, zabezpieczenia sezonowego depozytu opon oraz napraw uszkodzonych opon.

  Terminy :

  1. Runda wstępna – czas w którym należy zamieścić ofertę na platformie Proebiz. Termin składania ofert upływa 31.07.2018 r. o godz. 12:00. Po upływie wyznaczonego terminu Runda wstępna zostanie automatycznie zablokowana, Oferent nie będzie miał możliwości złożenia oferty lub wprowadzenia zmian do złożonej oferty.

  2. Runda kontrolna, która polega na sprawdzeniu ofert przez Zamawiającego pod względem formalnym i trwa od dnia 31.07.2018 r. od godz. 12:00 do dnia 31.07.2018 r. do godz. 13:00. W tym czasie Zamawiający może wezwać Oferenta do złożenia wyjaśnień, bądź uzupełniania dokumentów.

  3. Aukcja internetowa polega na wielokrotnej zmianie cen przez Oferentów. Termin przeprowadzenia aukcji: 31.07.2018 r. od godz. 13:00 do 13:15.

  4. Oferty należy złożyć na platformie zakupowej Proebiz.

  5. Złożenie oferty proszę zatwierdzić klawiszem ENTER i postępować zgodnie z instrukcją.

  Aby wziąć udział w niniejszym postępowaniu proszę o kontakt e-mail: asmiszek@mpwikmyslowice.pl wraz z podaniem następujących danych:

  nazwa firmy:

  nr NIP:

  osoba do kontaktu (imię i nazwisko):

  e-mail:

  telefon kontaktowy:

  Państwa dane zostaną wprowadzone do bazy platformy i jednocześnie otrzymacie Państwo zaproszenie z kodem dostępu umożliwiającym pobranie dokumentów.

  Serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych.

  opony

 • ZO/04/07/2018 - Serwis regulatorów ciśnienia dla MPWiK sp. z o.o. w Mysłowicach

  Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mysłowicach, informuje o uruchomieniu procedury wyłonienia Wykonawcy postępowania o nr sprawy ZO/04/07/2018 - Serwis regulatorów ciśnienia dla MPWiK sp. z o.o. w Mysłowicach

  Terminy :

  1. Runda wstępna – czas w którym należy zamieścić ofertę na platformie Proebiz. Termin składania ofert upływa 23.07.2018 r. o godz. 09:00. Po upływie wyznaczonego terminu Runda wstępna zostanie automatycznie zablokowana, Oferent nie będzie miał możliwości złożenia oferty lub wprowadzenia zmian do złożonej oferty.

  2. Runda kontrolna, która polega na sprawdzeniu ofert przez Zamawiającego pod względem formalnym i trwa od dnia 23.07.2018 r. od godz. 09:00 do dnia 23.07.2018 r. do godz. 12:00. W tym czasie Zamawiający może wezwać Oferenta do złożenia wyjaśnień, bądź uzupełniania dokumentów.

  3. Aukcja internetowa polega na wielokrotnej zmianie cen przez Oferentów. Termin przeprowadzenia aukcji: 23.07.2018 r. od godz. 12:00 do 12:15.

  4. Oferty należy złożyć na platformie zakupowej Proebiz.

  5. Złożenie oferty proszę zatwierdzić klawiszem ENTER i postępować zgodnie z instrukcją.

  Aby wziąć udział w niniejszym postępowaniu proszę o kontakt e-mail: jkania@mpwikmyslowice.pl wraz z podaniem następujących danych:

  nazwa firmy:

  nr NIP:

  osoba do kontaktu (imię i nazwisko):

  e-mail:

  telefon kontaktowy:

  Państwa dane zostaną wprowadzone do bazy platformy i jednocześnie otrzymacie Państwo zaproszenie z kodem dostępu umożliwiającym pobranie dokumentów.

  Serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych.

  uniewaznienie-postepowania-23-07-18

 • ZO/03/07/2018 Zakup głowicy frezującej wraz z płozami dla MPWiK Sp. z o.o. w Mysłowicach

  Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mysłowicach, informuje o uruchomieniu procedury wyłonienia Wykonawcy postępowania o nr sprawy ZO/03/07/2018 pn.: „Zakup głowicy frezującej wraz z płozami dla MPWiK Sp. z o.o. w Mysłowicach”, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego prowadzonego przy wykorzystaniu platformy Proebiz.

  Terminy :

  1. Runda wstępna – czas w którym należy zamieścić ofertę na platformie Proebiz. Termin składania ofert upływa 17.07.2018 r. o godz. 10.00. Po upływie wyznaczonego terminu Runda wstępna zostanie automatycznie zablokowana, Oferent nie będzie miał możliwości złożenia oferty lub wprowadzenia zmian do złożonej oferty.

  2. Runda kontrolna, która polega na sprawdzeniu ofert przez Zamawiającego pod względem formalnym i trwa od dnia 17.07.2018 r. od godz. 10:00 do godz. 11:03. W tym czasie Zamawiający może wezwać Oferenta do złożenia wyjaśnień, bądź uzupełniania dokumentów.

  3. Aukcja internetowa polega na wielokrotnej zmianie cen przez Oferentów. Termin przeprowadzenia aukcji:17.07.2018 r. od godz. 11:30 do 11:45.

  Oferty należy złożyć na platformie zakupowej Proebiz.

  Złożenie oferty proszę zatwierdzić klawiszem ENTER i postępować zgodnie z instrukcją.

  Aby wziąć udział w niniejszym postępowaniu proszę o kontakt e-mail: jkania@mpwikmyslowice.pl wraz z podaniem następujących danych:

  nazwa firmy:

  nr NIP:

  osoba do kontaktu (imię i nazwisko):

  e-mail:

  telefon kontaktowy:

  Państwa dane zostaną wprowadzone do bazy platformy i jednocześnie otrzymacie Państwo zaproszenie z kodem dostępu umożliwiającym pobranie dokumentów.

  Dodatkowo informuję, że ze względu na wielkość zakresu niniejszego przedmiotu w całości nie mógł być zamieszczony. Całość dokumentacji wraz z dokumentacją techniczną zostanie przekazana wraz z zaproszeniem do udziału w postępowaniu po zarejestrowaniu Oferenta na platformie zakupowej.

  Serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych.

  Zakup_glowicy_frezujacej

 • ZO/01/07/2018 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonywanie badań okresowych, kontrolnych i wstępnych dla pracowników

  Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonywanie badań okresowych, kontrolnych i wstępnych dla pracowników MPWiK sp. z o.o. w Mysłowicach. W załączeniu przesyłam treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami.

  Termin składania ofert: 16.07.2018 r. do godziny 10.00.

  Miejsce złożenia oferty: forma elektroniczna na adres e-mail jkania@mpwikmyslowice.pl

  mpwik_badania_pracownikow

  unieważnienie-postępowaniaWyszukiwarka