Bieżące przetargi

Działy

 • ZO/03/08/2018 „Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kopiarek oraz przeglądy serwisowe”

  Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mysłowicach, informuje o uruchomieniu procedury wyłonienia Wykonawcy postępowania o nr sprawy ZO/03/08/2018 pn.: „Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kopiarek oraz przeglądy seriwsowe”, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego z wykorzystaniem platformy zakupowej Proebiz.

  ZO/03/08/2018 „Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kopiarek oraz przeglądy serwisowe” - czytaj więcej

 • ZO/01/08/2018 „Serwis regulatorów ciśnienia dla MPWiK Sp. z o.o. w Mysłowicach”

  Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mysłowicach, informuje o uruchomieniu procedury wyłonienia Wykonawcy postępowania o nr sprawy ZO/01/08/2018 pn.: „Serwis regulatorów ciśnienia dla MPWiK Sp. z o.o. w Mysłowicach”, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego z wykorzystaniem platformy zakupowej Proebiz.

  ZO/01/08/2018 „Serwis regulatorów ciśnienia dla MPWiK Sp. z o.o. w Mysłowicach” - czytaj więcej

 • ZO/02/07/2018 pn.: „Deratyzacja, dezynsekcja i stały monitoring budynków oraz obiektów wod.-kan. MPWiK sp. z o.o. w Mysłowicach”

  Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mysłowicach, informuje o uruchomieniu procedury wyłonienia Wykonawcy postępowania o nr sprawy ZO/02/07/2018 pn.: „Deratyzacja, dezynsekcja i stały monitoring budynków oraz obiektów wod.-kan. MPWiK sp. z o.o. w Mysłowicach”, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego z wykorzystaniem platformy zakupowej Proebiz.

  ZO/02/07/2018 pn.: „Deratyzacja, dezynsekcja i stały monitoring budynków oraz obiektów wod.-kan. MPWiK sp. z o.o. w Mysłowicach” - czytaj więcej

 • ZO/05/07/2018 - INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o., zawiadamia,
  że w postępowaniu o udzielenie zamówienia przeprowadzonego w trybie zapytania ofertowego przy wykorzystaniu platformy zakupowej Proebiz pn.

  ZO/05/07/2018 - INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - czytaj więcej

 • ZO/05/07/2018 - Wykonanie usługi w zakresie sezonowej wymiany opon, zabezpieczenia sezonowego depozytu opon oraz napraw uszkodzonych opon

  Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mysłowicach, informuje o uruchomieniu procedury wyłonienia Wykonawcy postępowania o nr sprawy ZO/05/07/2018 - Wykonanie usługi
  w zakresie sezonowej wymiany opon, zabezpieczenia sezonowego depozytu opon oraz napraw uszkodzonych opon.

  Terminy :

  1. Runda wstępna – czas w którym należy zamieścić ofertę na platformie Proebiz. Termin składania ofert upływa 31.07.2018 r. o godz. 12:00. Po upływie wyznaczonego terminu Runda wstępna zostanie automatycznie zablokowana, Oferent nie będzie miał możliwości złożenia oferty lub wprowadzenia zmian do złożonej oferty.

  2. Runda kontrolna, która polega na sprawdzeniu ofert przez Zamawiającego pod względem formalnym i trwa od dnia 31.07.2018 r. od godz. 12:00 do dnia 31.07.2018 r. do godz. 13:00. W tym czasie Zamawiający może wezwać Oferenta do złożenia wyjaśnień, bądź uzupełniania dokumentów.

  3. Aukcja internetowa polega na wielokrotnej zmianie cen przez Oferentów. Termin przeprowadzenia aukcji: 31.07.2018 r. od godz. 13:00 do 13:15.

  4. Oferty należy złożyć na platformie zakupowej Proebiz.

  5. Złożenie oferty proszę zatwierdzić klawiszem ENTER i postępować zgodnie z instrukcją.

  Aby wziąć udział w niniejszym postępowaniu proszę o kontakt e-mail: asmiszek@mpwikmyslowice.pl wraz z podaniem następujących danych:

  nazwa firmy:

  nr NIP:

  osoba do kontaktu (imię i nazwisko):

  e-mail:

  telefon kontaktowy:

  Państwa dane zostaną wprowadzone do bazy platformy i jednocześnie otrzymacie Państwo zaproszenie z kodem dostępu umożliwiającym pobranie dokumentów.

  Serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych.

  opony

 • ZO/04/07/2018 - Serwis regulatorów ciśnienia dla MPWiK sp. z o.o. w Mysłowicach

  Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mysłowicach, informuje o uruchomieniu procedury wyłonienia Wykonawcy postępowania o nr sprawy ZO/04/07/2018 - Serwis regulatorów ciśnienia dla MPWiK sp. z o.o. w Mysłowicach

  Terminy :

  1. Runda wstępna – czas w którym należy zamieścić ofertę na platformie Proebiz. Termin składania ofert upływa 23.07.2018 r. o godz. 09:00. Po upływie wyznaczonego terminu Runda wstępna zostanie automatycznie zablokowana, Oferent nie będzie miał możliwości złożenia oferty lub wprowadzenia zmian do złożonej oferty.

  2. Runda kontrolna, która polega na sprawdzeniu ofert przez Zamawiającego pod względem formalnym i trwa od dnia 23.07.2018 r. od godz. 09:00 do dnia 23.07.2018 r. do godz. 12:00. W tym czasie Zamawiający może wezwać Oferenta do złożenia wyjaśnień, bądź uzupełniania dokumentów.

  3. Aukcja internetowa polega na wielokrotnej zmianie cen przez Oferentów. Termin przeprowadzenia aukcji: 23.07.2018 r. od godz. 12:00 do 12:15.

  4. Oferty należy złożyć na platformie zakupowej Proebiz.

  5. Złożenie oferty proszę zatwierdzić klawiszem ENTER i postępować zgodnie z instrukcją.

  Aby wziąć udział w niniejszym postępowaniu proszę o kontakt e-mail: jkania@mpwikmyslowice.pl wraz z podaniem następujących danych:

  nazwa firmy:

  nr NIP:

  osoba do kontaktu (imię i nazwisko):

  e-mail:

  telefon kontaktowy:

  Państwa dane zostaną wprowadzone do bazy platformy i jednocześnie otrzymacie Państwo zaproszenie z kodem dostępu umożliwiającym pobranie dokumentów.

  Serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych.

  uniewaznienie-postepowania-23-07-18

 • ZO/03/07/2018 Zakup głowicy frezującej wraz z płozami dla MPWiK Sp. z o.o. w Mysłowicach

  Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mysłowicach, informuje o uruchomieniu procedury wyłonienia Wykonawcy postępowania o nr sprawy ZO/03/07/2018 pn.: „Zakup głowicy frezującej wraz z płozami dla MPWiK Sp. z o.o. w Mysłowicach”, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego prowadzonego przy wykorzystaniu platformy Proebiz.

  Terminy :

  1. Runda wstępna – czas w którym należy zamieścić ofertę na platformie Proebiz. Termin składania ofert upływa 17.07.2018 r. o godz. 10.00. Po upływie wyznaczonego terminu Runda wstępna zostanie automatycznie zablokowana, Oferent nie będzie miał możliwości złożenia oferty lub wprowadzenia zmian do złożonej oferty.

  2. Runda kontrolna, która polega na sprawdzeniu ofert przez Zamawiającego pod względem formalnym i trwa od dnia 17.07.2018 r. od godz. 10:00 do godz. 11:03. W tym czasie Zamawiający może wezwać Oferenta do złożenia wyjaśnień, bądź uzupełniania dokumentów.

  3. Aukcja internetowa polega na wielokrotnej zmianie cen przez Oferentów. Termin przeprowadzenia aukcji:17.07.2018 r. od godz. 11:30 do 11:45.

  Oferty należy złożyć na platformie zakupowej Proebiz.

  Złożenie oferty proszę zatwierdzić klawiszem ENTER i postępować zgodnie z instrukcją.

  Aby wziąć udział w niniejszym postępowaniu proszę o kontakt e-mail: jkania@mpwikmyslowice.pl wraz z podaniem następujących danych:

  nazwa firmy:

  nr NIP:

  osoba do kontaktu (imię i nazwisko):

  e-mail:

  telefon kontaktowy:

  Państwa dane zostaną wprowadzone do bazy platformy i jednocześnie otrzymacie Państwo zaproszenie z kodem dostępu umożliwiającym pobranie dokumentów.

  Dodatkowo informuję, że ze względu na wielkość zakresu niniejszego przedmiotu w całości nie mógł być zamieszczony. Całość dokumentacji wraz z dokumentacją techniczną zostanie przekazana wraz z zaproszeniem do udziału w postępowaniu po zarejestrowaniu Oferenta na platformie zakupowej.

  Serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych.

  Zakup_glowicy_frezujacej

 • ZO/01/07/2018 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonywanie badań okresowych, kontrolnych i wstępnych dla pracowników

  Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonywanie badań okresowych, kontrolnych i wstępnych dla pracowników MPWiK sp. z o.o. w Mysłowicach. W załączeniu przesyłam treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami.

  Termin składania ofert: 16.07.2018 r. do godziny 10.00.

  Miejsce złożenia oferty: forma elektroniczna na adres e-mail jkania@mpwikmyslowice.pl

  mpwik_badania_pracownikow

  unieważnienie-postępowania

 • PN/01/06/2018 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (aukcja elektroniczna) przy wykorzystaniu platformy zakupowej Proebiz pn. „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Laryskiej” został wyłoniony Wykonawca.

  PN/01/06/2018 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - czytaj więcej

 • AE/07/05/2018 pn. „Dostawa materiałów eksploatacyjnych do pomp dla MPWiK sp. z o.o. w Mysłowicach”

  29 maja 2018 r.

  Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mysłowicach, informuje o uruchomieniu procedury wyłonienia Wykonawcy postępowania o nr sprawy AE/07/05/2018 pn. „Dostawa materiałów eksploatacyjnych do pomp dla MPWiK sp. z o.o. w Mysłowicach”, prowadzonego w trybie aukcji elektronicznej przy wykorzystaniu platformy Proebiz.

  Terminy:

  1. Runda wstępna – czas w którym należy zamieścić ofertę na platformie Proebiz. Termin składania ofert upływa 06.06.2018 r. o godz. 10.00. Po upływie wyznaczonego terminu Runda wstępna zostanie automatycznie zablokowana, Oferent nie będzie miał możliwości złożenia oferty lub wprowadzenia zmian do złożonej oferty.

  2. Runda kontrolna, która polega na sprawdzeniu ofert przez Zamawiającego pod względem formalnym i trwa od dnia 06.06.2018 r. od godz. 10:00 do dnia 06.06.2018 r. do godz. 12:00. W tym czasie Zamawiający może wezwać Oferenta do złożenia wyjaśnień, bądź uzupełniania dokumentów.

  3. Aukcja internetowa polega na wielokrotnej zmianie cen przez Oferentów. Termin przeprowadzenia aukcji:06.06.2018 r. od godz. 12:00 do 12:15.

  Oferty należy złożyć na platformie zakupowej Proebiz.

  Złożenie oferty proszę zatwierdzić klawiszem ENTER i postępować zgodnie z instrukcją.

  Aby wziąć udział w niniejszym postępowaniu proszę o kontakt e-mail: jkania@mpwikmyslowice.pl wraz z podaniem następujących danych:

  nazwa firmy:

  nr NIP:

  osoba do kontaktu (imię i nazwisko):

  e-mail:

  telefon kontaktowy:

  Państwa dane zostaną wprowadzone do bazy platformy i jednocześnie otrzymacie Państwo zaproszenie z kodem dostępu umożliwiającym pobranie dokumentów.

  Serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych.

  521_zapytanie-ofertowe
  521_1-opis-przedmiotu-zamowienia
  521_2-projekt-umowy
  521_3-o-niezaleganiu-o-oplatami-ZU-US
  521_4-o-niepodleganiu-wykluczeniu
  521_5-spelnienie-warunkow-udzialu
  521_6-formularz-ofertowy

  521_najkorzystniejsza-oferta-Hidrostal-06-06-2018
  521_najkorzystniejsza-oferta-Sulzer-06-06-2018

 • PN/06/05/2018 pn. "Sukcesywna dostawa nowych wodomierzy z możliwością odczytu radiowego dla MPWiK Mysłowice."

  Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mysłowicach, informuje o uruchomieniu procedury wyłonienia Wykonawcy postępowania o nr sprawy PN/06/05/2018 pn. „Sukcesywna dostawa nowych wodomierzy z możliwością odczytu radiowego dla MPWiK Mysłowice.” Przetarg nieograniczony prowadzony w trybie aukcji elektronicznej przy wykorzystaniu platformy zakupowej Proebiz.

  PN/06/05/2018 pn. "Sukcesywna dostawa nowych wodomierzy z możliwością odczytu radiowego dla MPWiK Mysłowice." - czytaj więcej

 • PN/01/06/2018 pn. „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Laryskiej”

  Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mysłowicach, informuje o uruchomieniu procedury wyłonienia Wykonawcy postępowania o nr sprawy PN/01/06/2018 pn.: „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Laryskiej”, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego przy wykorzystaniu platformy Proebiz.

  Terminy:

  1. Runda wstępna – czas w którym należy zamieścić ofertę na platformie Proebiz. Termin składania ofert upływa 25.06.2018 r. o godz. 10.30. Po upływie wyznaczonego terminu Runda wstępna zostanie automatycznie zablokowana, Oferent nie będzie miał możliwości złożenia oferty lub wprowadzenia zmian do złożonej oferty.

  2. Runda kontrolna, która polega na sprawdzeniu ofert przez Zamawiającego pod względem formalnym i trwa od dnia 25.06.2018 r. od godz. 10:30 do dnia 27.06.2018 r. do godz. 11:00. W tym czasie Zamawiający może wezwać Oferenta do złożenia wyjaśnień, bądź uzupełniania dokumentów.

  3. Aukcja internetowa polega na wielokrotnej zmianie cen przez Oferentów. Termin przeprowadzenia aukcji:27.06.2018 r. od godz. 11:00 do 11:15.

  Oferty należy złożyć na platformie zakupowej Proebiz.

  Złożenie oferty proszę zatwierdzić klawiszem ENTER i postępować zgodnie z instrukcją.

  Aby wziąć udział w niniejszym postępowaniu proszę o kontakt e-mail: jkania@mpwikmyslowice.pl wraz z podaniem następujących danych:

  nazwa firmy:

  nr NIP:

  osoba do kontaktu (imię i nazwisko):

  e-mail:

  telefon kontaktowy:

  Państwa dane zostaną wprowadzone do bazy platformy i jednocześnie otrzymacie Państwo zaproszenie z kodem dostępu umożliwiającym pobranie dokumentów.

  Dodatkowo informuję, że ze względu na wielkość zakresu niniejszego przedmiotu w całości nie mógł być zamieszczony. Całość dokumentacji wraz z dokumentacją techniczną zostanie przekazana wraz z zaproszeniem do udziału w postępowaniu po zarejestrowaniu Oferenta na platformie zakupowej.

  Serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych.

  221_swz
  221_2-projekt-umowy
  221_3-o-niepodleganiu-wykluczeniu
  221_4-oswiadczenie-o-niekaralnosci
  221_5-o-spelnieniu-warunkow-udzialu
  221_6-Formularz-ofertowy
  221_7-wykaz-robot-budowlanych
  221_zal-8-wykaz-osob
  221_9-wykaz-maszynm
  221_Laryska-Przedmiar
  221_Opis-techniczny-Zad-2-3-cz-II
  221_Opis-techniczny-Zad2-3-cz-I
  221_OPZ-LARYSKA
  221_SPECYFIKACJA-TECHNICZNA-doc

 • AE/03/05/2018 pn. „Moduły telemetryczne do zabudowy w studniach MPWiK sp. z o.o. w Mysłowicach”

  22 maja 2018 r.

  AE/03/05/2018 pn. „ Moduły telemetryczne do zabudowy w studniach MPWiK sp. z o.o. w Mysłowicach.”

  Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mysłowicach, informuje o uruchomieniu procedury wyłonienia Wykonawcy postępowania o nr sprawy AE/03/05/2018 pn. „ Moduły telemetryczne do zabudowy w studniach MPWiK sp. z o.o. w Mysłowicach.”

  prowadzonego w trybie aukcji elektronicznej przy wykorzystaniu platformy Proebiz.

  Terminy:

  1. Runda wstępna – czas w którym należy zamieścić ofertę na platformie Proebiz. Termin składania ofert upływa 29.05.2018 r. o godz. 11.00. Po upływie wyznaczonego terminu Runda wstępna zostanie automatycznie zablokowana, Oferent nie będzie miał możliwości złożenia oferty lub wprowadzenia zmian do złożonej oferty.

  2. Runda kontrolna, która polega na sprawdzeniu ofert przez Zamawiającego pod względem formalnym i trwa od dnia 29.05.2018 r. od godz. 11:00 do dnia 29.05.2018 r. do godz. 12:30. W tym czasie Zamawiający może wezwać Oferenta do złożenia wyjaśnień, bądź uzupełniania dokumentów.

  3. Aukcja internetowa polega na wielokrotnej zmianie cen przez Oferentów. Termin przeprowadzenia aukcji: 29.05.2018 r. od godz. 12:30 do 12:45.

  4. Oferty należy złożyć na platformie zakupowej Proebiz.

  5. Złożenie oferty proszę zatwierdzić klawiszem ENTER i postępować zgodnie z instrukcją.

  Aby wziąć udział w niniejszym postępowaniu proszę o kontakt e-mail: jkania@mpwikmyslowice.pl wraz z podaniem następujących danych:

  nazwa firmy:

  nr NIP:

  osoba do kontaktu (imię i nazwisko):

  e-mail:

  telefon kontaktowy:

  Państwa dane zostaną wprowadzone do bazy platformy i jednocześnie otrzymacie Państwo zaproszenie z kodem dostępu umożliwiającym pobranie dokumentów.

  Serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych.

  403_zapytanie-ofertowe
  403_1-opis-przedmiotu-zamowienia
  403_2-projekt-umowy
  403_3-o-niepodleganiu-wykluczeniu
  403_4-oswiadczenie-o-niekaralnosci
  403_5-spelnienie-warunkow-udzialu
  403_6-formularz-ofertowy

  403_uniewaznienie

 • AE/04/05/2018 pn. „Jednorazowa dostaw 28 szt. przetworników ciśnienia 16 bar dla MPWiK sp. z o.o. w Mysłowicach„

  22 maja 2018 r.

  AE/04/05/2018 pn. „Jednorazowa dostaw 28 szt. przetworników ciśnienia 16 bar dla MPWiK sp. z o.o. w Mysłowicach„

  Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mysłowicach, informuje o uruchomieniu procedury wyłonienia Wykonawcy postępowania o nr sprawy AE/04/05/2018 pn. „Jednorazowa dostaw 28 szt. przetworników ciśnienia 16 bar dla MPWiK sp. z o.o. w Mysłowicach „prowadzonego w trybie aukcji elektronicznej przy wykorzystaniu platformy Proebiz.

  Terminy :

  1. Runda wstępna – czas w którym należy zamieścić ofertę na platformie Proebiz. Termin składania ofert upływa 28.05.2018 r. o godz. 10.00. Po upływie wyznaczonego terminu Runda wstępna zostanie automatycznie zablokowana, Oferent nie będzie miał możliwości złożenia oferty lub wprowadzenia zmian do złożonej oferty.

  2. Runda kontrolna, która polega na sprawdzeniu ofert przez Zamawiającego pod względem formalnym i trwa od dnia 28.05.2018 r. od godz. 10:00 do dnia 28.05.2018 r. do godz. 12:00. W tym czasie Zamawiający może wezwać Oferenta do złożenia wyjaśnień, bądź uzupełniania dokumentów.

  3. Aukcja internetowa polega na wielokrotnej zmianie cen przez Oferentów. Termin przeprowadzenia aukcji: 28.05.2018 r. od godz. 12:00 do 12:15.

  4. Oferty należy złożyć na platformie zakupowej Proebiz.

  5. Złożenie oferty proszę zatwierdzić klawiszem ENTER i postępować zgodnie z instrukcją.

  Aby wziąć udział w niniejszym postępowaniu proszę o kontakt e-mail: jkania@mpwikmyslowice.pl wraz z podaniem następujących danych:

  nazwa firmy:

  nr NIP:

  osoba do kontaktu (imię i nazwisko):

  e-mail:

  telefon kontaktowy:

  Państwa dane zostaną wprowadzone do bazy platformy i jednocześnie otrzymacie Państwo zaproszenie z kodem dostępu umożliwiającym pobranie dokumentów.

  Serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych.

  404_zapytanie-ofertowe
  404_1-opis-przedmiotu-zamowienia
  404_2-projekt-umowy
  404_3-o-niepodleganiu-wykluczeniu
  404_4-oswiadczenie-o-niekaralnosci
  404_5-spelnienie-warunkow-udzialu
  404_6-formularz-ofertowy

  404_uniewaznienie

 • AE/02/05/2018 pn. „Wykonanie operatu szacunkowego celem określenia wartości sieci wodociągowych Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach przy ul. Fabrycznej 10 nr NIP: 222-077-60-11 celem zabezpieczenia zaciągniętego w banku PKO BP kredytu”

  15 maja 2018 r.

  Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mysłowicach, informuje o uruchomieniu procedury wyłonienia Wykonawcy postępowania o nr sprawy AE/02/05/2018 pn. „Wykonanie operatu szacunkowego celem określenia wartości sieci wodociągowych Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach przy ul. Fabrycznej 10 nr NIP: 222-077-60-11 celem zabezpieczenia zaciągniętego w banku PKO BP kredytu”, prowadzonego w trybie aukcji elektronicznej przy wykorzystaniu platformy Proebiz.

  Terminy:

  1. Runda wstępna – czas w którym należy zamieścić ofertę na platformie Proebiz. Termin składania ofert upływa 22.05.2018 r. o godz. 10.00. Po upływie wyznaczonego terminu Runda wstępna zostanie automatycznie zablokowana, Oferent nie będzie miał możliwości złożenia oferty lub wprowadzenia zmian do złożonej oferty.

  2. Aukcja internetowa polega na wielokrotnej zmianie cen przez Oferentów. Termin przeprowadzenia aukcji:22.05.2018 r. od godz. 10:00 do 10:15.

  3. Oferty należy złożyć na platformie zakupowej Proebiz.

  4. Złożenie oferty proszę zatwierdzić klawiszem ENTER i postępować zgodnie z instrukcją.

  Aby wziąć udział w niniejszym postępowaniu proszę o kontakt e-mail: jkania@mpwikmyslowice.pl wraz z podaniem następujących danych:

  nazwa firmy:

  nr NIP:

  osoba do kontaktu (imię i nazwisko):

  e-mail:

  telefon kontaktowy:

  Państwa dane zostaną wprowadzone do bazy platformy i jednocześnie otrzymacie Państwo zaproszenie z kodem dostępu umożliwiającym pobranie dokumentów.

  Serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych.

  392_zapytanie-ofertowe
  392_1-opz-zestaw-sieci-wodociagowych
  392_zal-2-formularz-ofertowy

 • E/06/04/2018 pn. „Zakup materiałów eksploatacyjnych.”

  10 maja 2018 r.

  E/06/04/2018 pn. „Zakup materiałów eksploatacyjnych.”

  Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mysłowicach, informuje o uruchomieniu procedury wyłonienia Wykonawcy postępowania o nr sprawy AE/06/04/2018 pn. „Zakup materiałów eksploatacyjnych.”, prowadzonego w trybie aukcji elektronicznej przy wykorzystaniu platformy Proebiz.

  Terminy:

  1. Runda wstępna – czas w którym należy zamieścić ofertę na platformie Proebiz. Termin składania ofert upływa 17.05.2018 r. o godz. 10.30. Po upływie wyznaczonego terminu Runda wstępna zostanie automatycznie zablokowana, Oferent nie będzie miał możliwości złożenia oferty lub wprowadzenia zmian do złożonej oferty.

  2. Runda kontrolna, która polega na sprawdzeniu ofert przez Zamawiającego pod względem formalnym i trwa od dnia 17.05.2018 r. od godz. 10:30 do dnia 17.05.2018 r. do godz. 12:00. W tym czasie Zamawiający może wezwać Oferenta do złożenia wyjaśnień, bądź uzupełniania dokumentów.

  3. Aukcja internetowa polega na wielokrotnej zmianie cen przez Oferentów. Termin przeprowadzenia aukcji: 17.05.2018 r. od godz. 12:00 do 12:15.

  4. Oferty należy złożyć na platformie zakupowej Proebiz.

  5. Złożenie oferty proszę zatwierdzić klawiszem ENTER i postępować zgodnie z instrukcją.

  Aby wziąć udział w niniejszym postępowaniu proszę o kontakt e-mail: jkania@mpwikmyslowice.pl wraz z podaniem następujących danych:

  nazwa firmy:

  nr NIP:

  osoba do kontaktu (imię i nazwisko):

  e-mail:

  telefon kontaktowy:

  Państwa dane zostaną wprowadzone do bazy platformy i jednocześnie otrzymacie Państwo zaproszenie z kodem dostępu umożliwiającym pobranie dokumentów.

  Serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych.

  454_zapytanie-ofertowe
  454_1-szczegolowy-opis-przedmiotu-zamowienia
  454_2-projekt-umowy
  454_3-o-niepodleganiu-wykluczeniu
  454_4-oswiadczenie-o-niekaralnosci
  454_5-spelnienie-warunkow-udzialu
  454_6-formularz-ofertowy
  454_zalacznik-do-formularza-ofertowego-wykaz-materialow

  454_najkorzystniejsza-oferta

 • AE/07/04/2018 pn. „Wykonanie usługi i sprzedaży opon do pojazdów do 3,5 T oraz koparko-ładowarki, ich naprawa, wymiana sezonowa oraz depozyt”

  7 maja 2018 r.

  AE/07/04/2018 pn. „Wykonanie usługi i sprzedaży opon do pojazdów do 3,5 T oraz koparko-ładowarki, ich naprawa, wymiana sezonowa oraz depozyt”.

  Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mysłowicach, informuje o uruchomieniu procedury wyłonienia Wykonawcy postępowania o nr sprawy AE/07/04/2018 pn. „Wykonanie usługi i sprzedaży opon do pojazdów do 3,5 T oraz koparko-ładowarki, ich naprawa, wymiana sezonowa oraz depozyt”, prowadzonego w trybie aukcji elektronicznej przy wykorzystaniu platformy Proebiz.

  Terminy :

  1. Runda wstępna – czas w którym należy zamieścić ofertę na platformie Proebiz. Termin składania ofert upływa 15.05.2018 r. o godz. 09.00. Po upływie wyznaczonego terminu Runda wstępna zostanie automatycznie zablokowana, Oferent nie będzie miał możliwości złożenia oferty lub wprowadzenia zmian do złożonej oferty.

  2. Runda kontrolna, która polega na sprawdzeniu ofert przez Zamawiającego pod względem formalnym i trwa od dnia 15.05.2018 r. od godz. 09:00 do dnia 15.05.2018 r. do godz. 10:30. W tym czasie Zamawiający może wezwać Oferenta do złożenia wyjaśnień, bądź uzupełniania dokumentów.

  3. Aukcja internetowa polega na wielokrotnej zmianie cen przez Oferentów. Termin przeprowadzenia aukcji: 15.05.2018 r. od godz. 10:30 do 10:45.

  4. Oferty należy złożyć na platformie zakupowej Proebiz.

  5. Złożenie oferty proszę zatwierdzić klawiszem ENTER i postępować zgodnie z instrukcją.

  Aby wziąć udział w niniejszym postępowaniu proszę o kontakt e-mail: jkania@mpwikmyslowice.pl wraz z podaniem następujących danych:

  nazwa firmy:

  nr NIP:

  osoba do kontaktu (imię i nazwisko):

  e-mail:

  telefon kontaktowy:

  Państwa dane zostaną wprowadzone do bazy platformy i jednocześnie otrzymacie Państwo zaproszenie z kodem dostępu umożliwiającym pobranie dokumentów.

  Serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych.

  381_zapytanie-ofertowe
  381_1-szczegolowy-opis-przedmiotu-zamowienia
  381_2-projekt-umowy
  381_3-o-niepodleganiu-wykluczeniu
  381_4-oswiadczenie-o-niekaralnosci
  381_5-o-spelnieniu-warunkow-udzialu
  381_6-Formularz-ofertowy

  381_uniewaznienie

 • AE/05/04/2018 pn. „Zakup wody mineralnej”

  2 maja 2018 r.

  AE/05/04/2018 pn. „Zakup wody mineralnej”

  Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mysłowicach, informuje o uruchomieniu procedury wyłonienia Wykonawcy postępowania o nr sprawy AE/05/04/2018 pn. „Zakup wody mineralnej”, prowadzonego w trybie aukcji elektronicznej przy wykorzystaniu platformy Proebiz.

  Terminy:

  1. Runda wstępna – czas w którym należy zamieścić ofertę na platformie Proebiz. Termin składania ofert upływa 10.05.2018 r. o godz. 10.30. Po upływie wyznaczonego terminu Runda wstępna zostanie automatycznie zablokowana, Oferent nie będzie miał możliwości złożenia oferty lub wprowadzenia zmian do złożonej oferty.

  2. Runda kontrolna, która polega na sprawdzeniu ofert przez Zamawiającego pod względem formalnym i trwa od dnia10.05.2018 r. od godz. 10.30 do dnia 11.05.2018 r. do godz. 09:00. W tym czasie Zamawiający może wezwać Oferenta do złożenia wyjaśnień, bądź uzupełniania dokumentów.

  3. Aukcja internetowa polega na wielokrotnej zmianie cen przez Oferentów. Termin przeprowadzenia aukcji: 11.05.2018 r. od godz. 09:00 do 09:15.

  4. Oferty należy złożyć na platformie zakupowej Proebiz.

  5. Złożenie oferty proszę zatwierdzić klawiszem ENTER i postępować zgodnie z instrukcją.

  Aby wziąć udział w niniejszym postępowaniu proszę o kontakt e-mail: jkania@mpwikmyslowice.pl wraz z podaniem następujących danych:

  nazwa firmy:

  nr NIP:

  osoba do kontaktu (imię i nazwisko):

  e-mail:

  telefon kontaktowy:

  Państwa dane zostaną wprowadzone do bazy platformy i jednocześnie otrzymacie Państwo zaproszenie z kodem dostępu umożliwiającym pobranie dokumentów.

  Serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych.

  457_zapytanie-ofertowe
  457_1-szczegolowy-opis-przedmiotu-zamowienia
  457_2-projekt-umowy
  457_3-o-niepodleganiu-wykluczeniu
  457_4-oswiadczenie-o-niekaralnosci
  457_5-spelnienie-warunkow-udzialu
  457_6-formularz-ofertowy

  457_uniewaznienie-postepowania-14-05-2018

 • AE/04/04/2018 pn. „Dostawa rur i kształtek PP”

  7 maja 2018 r.

  AE/04/04/2018 pn. „Dostawa rur i kształtek PP”

  Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mysłowicach, informuje o uruchomieniu procedury wyłonienia Wykonawcy postępowania o nr sprawy AE/05/04/2018 pn. „Dostawa rur i kształtek PP”, prowadzonego w trybie aukcji elektronicznej przy wykorzystaniu platformy Proebiz.

  Terminy:

  1. Runda wstępna – czas w którym należy zamieścić ofertę na platformie Proebiz. Termin składania ofert upływa 09.05.2018 r. o godz. 10.00. Po upływie wyznaczonego terminu Runda wstępna zostanie automatycznie zablokowana, Oferent nie będzie miał możliwości złożenia oferty lub wprowadzenia zmian do złożonej oferty.

  2. Runda kontrolna, która polega na sprawdzeniu ofert przez Zamawiającego pod względem formalnym i trwa od dnia09.05.2018 r. od godz. 10:00 do dnia 09.05.2018 r. do godz. 11:30. W tym czasie Zamawiający może wezwać Oferenta do złożenia wyjaśnień, bądź uzupełniania dokumentów.

  3. Aukcja internetowa polega na wielokrotnej zmianie cen przez Oferentów. Termin przeprowadzenia aukcji: 09.05.2018 r. od godz. 11:30 do 11:45.

  4. Oferty należy złożyć na platformie zakupowej Proebiz.

  5. Złożenie oferty proszę zatwierdzić klawiszem ENTER i postępować zgodnie z instrukcją.

  Aby wziąć udział w niniejszym postępowaniu proszę o kontakt e-mail: jkania@mpwikmyslowice.pl wraz z podaniem następujących danych:

  nazwa firmy:

  nr NIP:

  osoba do kontaktu (imię i nazwisko):

  e-mail:

  telefon kontaktowy:

  Państwa dane zostaną wprowadzone do bazy platformy i jednocześnie otrzymacie Państwo zaproszenie z kodem dostępu umożliwiającym pobranie dokumentów.

  Serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych.

  378_zapytanie-ofertowe
  378_2-projekt-umowy
  378_3-o-niepodleganiu-wykluczeniu
  378_4-oswiadczenie-o-niekaralnosci
  378_5-spelnienie-warunkow-udzialu
  378_6-formularz-ofertowy

  378_uniewaznienie

 • ZO/02/07/2018 Szkolenia pracowników Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mysłowicach

  ZO/02/07/2018 Szkolenia pracowników Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mysłowicach

  ZO/02/07/2018 Szkolenia pracowników Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mysłowicach - czytaj więcejWyszukiwarka