Bieżące przetargi

Działy

 • Sukcesywna dostawa materiałów sypkich - ZO/02/02/2020

  Aktualizacja 25.02.2020 r.

  INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

   
  Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia przeprowadzonego w trybie zapytanie ofertowe pn. „Sukcesywna dostawa materiałów sypkich” zostali wyłonieni Wykonawcy.

  Zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny ofert (100% cena) oraz wymaganiami Zamawiającego, za najkorzystniejsze zostały uznane oferty firm: 

   

  Część I - P.H.U. REMIX Remigiusz Kula, ul. Świerklańska 91b, 44-264 Jankowice

  Część II - MAN-TRANS Sp. z o.o ul. Jodłowa 8, 43-100 Tychy

  _________________________________________________________

  Sukcesywna dostawa materiałów sypkich - ZO/02/02/2020 - czytaj więcej

 • Zagospodarowanie odpadów z studzienek kanalizacyjnych wytwarzanych w wyniku działalności MPWiK sp. z o.o. w Mysłowicach - ZO/01/02/2020

  Aktualizacja 21.02.2020 r.

  Unieważnienie postępowania

  Zamawiający unieważnia postępowanie zgodnie z art. 34 ust.1 lit. A) Regulaminu udzielania zamówień, gdyż w prowadzonym postępowaniu nie wpłynęła żadna ważna oferta niepodlegająca odrzuceniu.

  ______________________________________________________________________________

  Aktualizacja 17.02.2020 r.

  Prowadząc postępowanie pn. „Zagospodarowanie odpadów z studzienek kanalizacyjnych wytwarzanych w wyniku działalności MPWiK”, do Zamawiającego w dniu 14.02.2020 r., droga e-mailową wpłynęło zapytanie.

  1. Czy dotyczy ono usługi transportu wraz z zagospodarowaniem, czy samego zagospodarowania?

  Odpowiedz: Zamówienie dotyczy usługi zagospodarowania odpadów z studzienek kanalizacyjnych
  o kodzie 20 03 06. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia dostawy odpadów Zamawiający będzie dokonywał własnym transportem i na własny koszt samochodem typu WUKO z recyklingiem, po uprzednim uzgodnieniu terminu odbioru z Wykonawcą.

  2. Jeśli transport jest po stronie Wykonawcy to jak się ma sprawa z załadunkiem? Czy byłby on po naszej stronie czy po Państwa? Jeśli po Państwa to jakimi środkami dysponujecie i w jakich godzinach odbywają się załadunki?

  Odpowiedz: Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia Dostawy odpadów Zamawiający będzie dokonywał własnym transportem i na własny koszt samochodem typu WUKO z recyklingiem, po uprzednim uzgodnieniu terminu odbioru z Wykonawcą.

  3. Co z ważeniem odpadu? Czy jest on po naszej stronie czy po Państwa? Jeśli po Państwa to gdzie jest zlokalizowana waga, w jakich godzinach odbywa się ważenie i czy przebiega ono sprawnie?
  Odpowiedz: Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia masa odpadów podlegająca rozliczeniu zostanie ustalona podczas czynności ważenia odpadów. Ważenie odpadów będzie wykonywane przez Wykonawcę i na jego koszt na legalizowanej wadze.

  4. Jak odbiory wyglądały do tej pory? Jakimi jednostkami transportowymi? Czy są jakieś wymagania co do technicznej specyfikacji samochodów?(np czteroosiowe, dwu...?)

  Odpowiedz: Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia Dostawy odpadów Zamawiający będzie dokonywał własnym transportem i na własny koszt samochodem typu WUKO z recyklingiem, po uprzednim uzgodnieniu terminu odbioru z Wykonawcą.

  5. Jeśli Państwo mieliby to do nas przywozić to w jakich godzinach by się to odbywało?

  Odpowiedz: Zamawiający przewiduje potrzeby dokonywania przekazywania odpadów w dni robocze w godzinach 8.00-22.00. Jednocześnie Zamawiający zastrzega minimalny zakres czasowy przekazywania odpadów w dni robocze w godzinach 8.00-16.00.

  6. W jakiej formie jest odpad?

  Odpowiedz: Odpady z studzienek kanalizacyjnych (kod 20 03 06) wytwarzane są podczas czyszczenia urządzeń kanalizacyjnych samochodem typu WUKO z recyklingiem. Skład tego odpadu stanowią części mineralne z domieszką odpadów typu komunalnego. Odpad będzie miał formę półpłynną.

  ________________________________________________________________________________

  Zagospodarowanie odpadów z studzienek kanalizacyjnych wytwarzanych w wyniku działalności MPWiK sp. z o.o. w Mysłowicach - ZO/01/02/2020 - czytaj więcej

 • Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę Placu magazynowego na odpady wytwarzane przez MPWiK sp. z o.o. w Mysłowicach – miejsce zbierania odpadów - ZO/06/01/2020

  Aktualizacja 05.02.2020 r.

  PYTANIA I ODPOWIEDZI

  Prowadząc postępowanie pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę  Placu magazynowego na odpady wytwarzane przez MPWiK sp. z o.o. w Mysłowicach”, do Zamawiającego w dniu 03.02.2020 r., droga e-mailową wpłynęło zapytanie.

  Treść pytania 1:

  czy pozyskanie mapy do celów projektowych należy do zakresu prac Wykonawcy usługi?

  Odpowiedź: TAK
  _____________________________________________________________________

  Aktualizacja 03.02.2020 r.

  Dodano dokumenty:

  Mapa

  Koncepcja placu magazynowego

  Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę Placu magazynowego na odpady wytwarzane przez MPWiK sp. z o.o. w Mysłowicach – miejsce zbierania odpadów - ZO/06/01/2020 - czytaj więcej

 • Zagospodarowanie odpadów z remontów i przebudowy dróg wytwarzanych w wyniku działalności MPWiK w Mysłowicach - ZO/04/01/2020

  Akutalizacja 14.02.2020 r.

  INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia przeprowadzonego w trybie zapytanie ofertowe pn. „Zagospodarowanie odpadów – kod 17 01 81 – odpadów z remontów i przebudowy dróg wytwarzanych w wyniku działalności MPWiK sp. z o.o. w Mysłowicach.” został wyłoniony Wykonawca.
  Zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny ofert (70% cena, odległość 10%, dostępność 20%) oraz wymaganiami Zamawiającego, za najkorzystniejszą, z największa ilością punktów (80,91 pkt.) została uznana oferta firmy:

  WIREX Sp. J. Jerzy, Jan Wirek ul. Sielecka 93B, 42-500 Będzin

  NIP: 644 051 03 69

  ___________________________________________________________________________

  Akutalizacja 13.02.2020 r.

  Wykonawcy, którzy złożyli oferty

  Dot. postępowania prowadzonego w  trybie zapytania ofertowego na „Zagospodarowanie odpadów 17 01 81 – odpadów z remontów i przebudowy dróg wytwarzanych w wyniku działalności MPWiK sp. z o.o. w Mysłowicach.”

  Zamawiający informuje, że unieważnienia czynności badania i oceny oraz wyboru najkorzystniejszej oferty opublikowanej w dniu 07.02.2020 r. Jednocześnie informuje, że przystąpi do ponownej oceny ofert.

  Akutalizacja 07.02.2020 r.

  INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia przeprowadzonego w trybie zapytanie ofertowe pn. „Zagospodarowanie odpadów – kod 17 01 81 – odpadów z remontów i przebudowy dróg wytwarzanych w wyniku działalności MPWiK sp. z o.o. w Mysłowicach.” został wyłoniony Wykonawca.

  Zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny ofert (70% cena, odległość 10%, dostępność 20%) oraz wymaganiami Zamawiającego, za najkorzystniejszą, z największa ilością punktów (98,87 pkt.) została uznana oferta firmy:

  Firma Handlowa „ TRANSBUD -WULKAN” Zdzisław Wszoła, ul. Sosnowa 7,

  42-512 Preczów, NIP: 625-100-10-00

  __________________________________________________________________

  Zagospodarowanie odpadów z remontów i przebudowy dróg wytwarzanych w wyniku działalności MPWiK w Mysłowicach - ZO/04/01/2020 - czytaj więcej

 • Zagospodarowanie odpadów wytwarzanych w wyniku działalności MPWiK w Mysłowicach. - ZO/03/01/2020

  Aktualizacja 14.02.2020 r.

  INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia przeprowadzonego w trybie zapytanie ofertowe pn. „Zagospodarowanie odpadów – kod 17 05 04 ziemia, gleba w tym kamienie wytwarzane w wyniku działalności MPWiK w Mysłowicach” został wyłoniony Wykonawca.
  Zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny ofert (70% cena, odległość 10%, dostępność 20%) oraz wymaganiami Zamawiającego, za najkorzystniejszą, z największa ilością punktów (80,89 pkt.) została uznana oferta firmy:

  Firma Handlowa „ TRANSBUD -WULKAN” Zdzisław Wszoła, ul. Sosnowa 7,

  42-512 Preczów, NIP: 625-100-10-00

  __________________________________________________________________________

  Aktualizacja 13.02.2020 r.

  Wykonawcy, którzy złożyli oferty

  Dot. postępowania prowadzonego w  trybie zapytania ofertowego na „Zagospodarowanie odpadów 17 05 04– ziemia, gleba w tym kamienie wytwarzane w wyniku działalności MPWiK sp. z o.o. w Mysłowicach.”

  Zamawiający informuje, że unieważnienia czynności badania i oceny oraz wyboru najkorzystniejszej oferty opublikowanej w dniu 07.02.2020 r. Jednocześnie informuje, że przystąpi do ponownej oceny ofert.

  Aktualizacja 07.02.2020 r.

  INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o., zawiadamia,że w postępowaniu o udzielenie zamówienia przeprowadzonego w trybie zapytanie ofertowe pn. „Zagospodarowanie odpadów – kod 17 05 04 ziemia, gleba w tym kamienie wytwarzane w wyniku działalności MPWiK w Mysłowicach” ostał wyłoniony Wykonawca.

  Zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny ofert (70% cena, odległość 10%, dostępność 20%) oraz wymaganiami Zamawiającego, za najkorzystniejszą, z największa ilością punktów (80,89 pkt.) została uznana oferta firmy: 

  Firma Handlowa „ TRANSBUD -WULKAN” Zdzisław Wszoła, ul. Sosnowa 7,

  42-512 Preczów, NIP: 625-100-10-00

  Aktualizacja 29.01.2020 r.

  PYTANIA I ODPOWIEDZI

  Prowadząc postępowanie pn. „Zagospodarowanie odpadów kod 17 05 04 ziemia, gleba w tym kamienie wytwarzane w wyniku działalności MPWiK”, do Zamawiającego w dniu 29.01.2020 r., droga e-mailową wpłynęło zapytanie.

  1. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w ramach której Wykonawca odpowiedzialny będzie za transport i zagospodarowanie odpadów w 100%, (tj Zamawiający nie zapewnia transportu - par.3 ust 3 Umowy do wykreślenia)

  Odpowiedz: Zgodnie z zapisami umowy Zamawiający będzie odpowiedzialny za sukcesywny transport odpadów.

  2. Zamawiający jest wpisany do BDO jako wytwórca odpadów?

  Odpowiedz: Zamawiający obecnie dokonuje odzysku odpadu będącego przedmiotem umowy. Od marca odpad będzie przekazywany do zagospodarowania Wykonawcy. W najbliższym czasie Spółka dokona aktualizacji danych zawartych w BDO i będzie wpisany w dziale XII jako wytwórca.

  3. W zawiązku z otrzymaniem od Państwa zapytania ofertowego dotyczącego przyjęcia odpadu (ziemia z wykopu), proszę o informację czy uwzględniacie Państwo oferty bez transportu? Nie mamy transportu i możemy przyjąć ziemię, która zostanie dostarczona Państwa transportem.

  Odpowiedz: Zgodnie z zapisami umowy Zamawiający będzie odpowiedzialny za sukcesywny transport odpadów.

  ____________________________________________________________________________________

  Zagospodarowanie odpadów wytwarzanych w wyniku działalności MPWiK w Mysłowicach. - ZO/03/01/2020 - czytaj więcej

 • Kompleksowa usługa konwoju, monitoringu systemu napadu i włamań oraz interwencji w sytuacjach nadzwyczajnych - ZO/05/01/2020

  Aktualizacja 10.02.2020 r.

  INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia przeprowadzonego w trybie zapytanie ofertowe pn. „Kompleksowa usługa konwoju, monitoringu systemu napadu włamań oraz interwencji w sytuacjach nadzwyczajnych” został wyłoniony Wykonawca.
  Zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny ofert (100% cena,) oraz wymaganiami Zamawiającego, za najkorzystniejszą została uznana oferta firmy:

  Era Sp. z o.o. ul. Katowicka 16B, 41-500 Chorzów, NIP: 627-24-05-145

  ________________________________________________________________

  Kompleksowa usługa konwoju, monitoringu systemu napadu i włamań oraz interwencji w sytuacjach nadzwyczajnych - ZO/05/01/2020 - czytaj więcej

 • Usuwanie awarii na sieciach wodociągowych i kanalizacyjnych - PN/06/12/2019

  Aktualizacja 27.01.2020 r.

  Unieważnienie postępowania

  Zamawiający unieważnia postępowanie zgodnie z art. 34 ust.1 lit. A) Regulaminu udzielania zamówień, gdyż w prowadzonym postępowaniu nie wpłynęła żadna ważna oferta niepodlegająca odrzuceniu.

  _______________________________________

  Usuwanie awarii na sieciach wodociągowych i kanalizacyjnych - PN/06/12/2019 - czytaj więcej

 • Dostawa talonów towarowych w formie elektronicznych kart przedpłaconych - ZO/04/12/2019

  Aktualizacja 24.12.2019 r.

  INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia przeprowadzonego w trybie zapytania ofertowego pn. „Dostawa talonów towarowych w formie elektronicznych kart przedpłaconych.” został wyłoniony Wykonawca.

  Zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny ofert (100% cena,) oraz wymaganiami Zamawiającego, za najkorzystniejszą została uznana oferta firmy:

  Sodexo Benefits and Rewards Services Polska ul. Kłobucka 25, 02-699 Warszawa

  NIP: 522-235-73-43

  Dostawa talonów towarowych w formie elektronicznych kart przedpłaconych - ZO/04/12/2019 - czytaj więcej

 • Budowa sieci wodociągowej w ul. Piastów Śląskich w Mysłowicach - PN/02/12/2019

  Aktualizacja 28.01.2020 r.

  INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
  Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o., zawiadamia,że w postępowaniu o udzielenie zamówienia przeprowadzonego w trybie przetarg nieograniczony pn. „Budowa sieci wodociągowej w ul. Piastów Śląskich w Mysłowicach.” został wyłoniony Wykonawca.
  Zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny ofert (100% cena,) oraz wymaganiami Zamawiającego, za najkorzystniejszą została uznana oferta firmy:  
  U.K.Ł SKORUPA mgr inż. Monika Odulińska - Skorupa, Dąbrowno 24, 42-320 Niegowa

  NIP: 949-203-63-61

  Aktualizacja 16.01.2020 r.

  Dołączono załącznik.

  Pytanie i odpowiedź

  Aktualizacja 15.01.2020 r.

  Odpowiedź na pytanie w postępowaniu „Budowa sieci wodociągowej w ul. Piastów Śląskich w Mysłowicach” numer sprawy PN/02/12/2019.

  Pytanie:
  W związku z przetargiem na „Budowa sieci wodociągowej w ul. Piastów Śląskich w Mysłowicach” numer sprawy PN/02/12/2019 piszę z zapytaniem o poprawność zapisu w Projekcie Budowy części B punktu 4 Zestawienie Materiałów. W tabelce znajduje się rozbieżność w pierwszym wierszu. Chciałabym wiedzieć czy chodzi o rurę PE fi 160 czy o rurę fi 225 x 20,5 ?

  Odpowiedź Zamawiającego:
  Projekt dotyczy PE fi 225 SDR 11.

  Aktualizacja 09.01.2020 r.

  Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert

  Prowadząc postępowanie pn: "Budowa sieci wodociągowej w ul. Piastów Śląskich w Mysłowicach”, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach, informuje, iż jeden z Oferentów zwrócił się z prośbą
  o wydłużenie terminu składania ofert do dnia 20.01.2020 r.
  Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu składania ofert do dnia 20.01.2020 r. do godz. 10:00. Pozostałe warunki nie ulegają zmianie.

  Aktualizacja 07.01.2020 r.

  PYTANIA I ODPOWIEDZI

  Prowadząc postępowanie pn. „Budowa sieci wodociągowej w ul. Piastów Śląskich w Mysłowicach”, do Zamawiającego w dniu 05.01.2020 r., droga e-mailową wpłynęło zapytanie.

  Treść pytania 1:

  Czy do oferty należy dołączyć kosztorys ofertowy? Jeśli tak to czy Zamawiający posiada stosowne obmiary niezbędne do sporządzenia kosztorysu ofertowego. Jeśli tak to proszę o udostępnienie obmiarów na stronie internetowej w wersji skanów oraz w wersji edytowalnej ATH lub innej.

  Odpowiedź:

  W związku z wynagrodzeniem ryczałtowym nie ma potrzeby załączenia kosztorysu ofertowego.

  Treść pytania 2:

  Czy dla zaprojektowanego do realizacji odcinka wodociągu Zamawiający posiada dokumentację geologiczną. Jeśli tak to proszę o udostępnienie skanów na stronie internetowej, jeśli nie to proszę o wyjaśnienie przyczyny braku dokumentacji geologicznej.

  Odpowiedź:

  Zamawiający nie jest w posiadaniu dokumentacji geologicznej, gdyż nie została sporządzona przez Zleceniobiorcę. Zgodnie z opisem technicznym w projekcie istniejące warunki gruntowe terenu zalicza się do prostych warunków gruntowych (I kategoria geotechniczna).

  Aktualizacja 02.01.2020 r.

  PYTANIA I ODPOWIEDZI

  Prowadząc postępowanie pn: „Budowa sieci wodociągowej w ul. Piastów Śląskich w Mysłowicach”, do Zamawiającego w dniu 30.12.2019, droga e-mailową wpłynęło zapytanie.

  Treść pytania 1:

  Proszę o informację kto jest zarządcą drogi Piastów śląskich i Plebiscytowej w celu zapytania o opłaty na zajęcie pasa oraz info projektu organizacji ruchu proszę o przesłanie scanu decyzji zarządcy drogi.

  Odpowiedź:

  Zarządcą drogi ul. Piastów Śląskich i ul. Plebiscytowej jest Urząd Miasta Mysłowice. Skan decyzji zostanie udostępniony po wykonaniu jej aktualizacji.

  Budowa sieci wodociągowej w ul. Piastów Śląskich w Mysłowicach - PN/02/12/2019 - czytaj więcej

 • Dostawa talonów towarowych w formie elektronicznych kart przedpłaconych - ZO/03/11/2019.

  Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach przy ul. Fabrycznej 10

  Zaprasza do złożenia oferty w prowadzonym w trybie zapytania ofertowego postępowaniu o nr ZO/03/11/2019 sprawy o udzielenie zamówienia pn.: „Dostawa talonów towarowych
  w formie elektronicznych kart przedpłaconych”

  Dostawa talonów towarowych w formie elektronicznych kart przedpłaconych - ZO/03/11/2019. - czytaj więcej

 • Transport i zagospodarowanie odpadów z eksploatacji sieci kanalizacyjnej MPWiK sp. z o .o. w Mysłowicach - ZO/01/12/2019

  Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociagów i Kanalizacji sp. z o.o.
  Zaprasza do złożenia oferty w prowadzonym w trybie zapytania ofertowego postępowaniu o nr ZO/01/12/2019 pn: „Transport i zagospodarowanie odpadów z eksploatacji sieci kanalizacyjnej MPWiK sp. z o .o. w Mysłowicach"

  Transport i zagospodarowanie odpadów z eksploatacji sieci kanalizacyjnej MPWiK sp. z o .o. w Mysłowicach - ZO/01/12/2019 - czytaj więcej

 • Wykonanie badań laboratoryjnych wody ścieków w 2020 roku - ZO/02/11/2019

  Akutalizacja 17.12.2019 r.

  INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia przeprowadzonego w trybie zapytania ofertowego pn. „Wykonanie badań laboratoryjnych wody i ścieków w 2020 r.” został wyłoniony Wykonawca.

  Zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny ofert (100% cena,) oraz wymaganiami Zamawiającego, za najkorzystniejszą została uznana oferta firmy: 

  J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia

  NIP: 586-000-60-39

  Aktualizacja 03.12.2019 r. - dodano dokument.

  1. Odpowiedź na pytanie

  Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach przy ul. Fabrycznej 10

  Zaprasza do złożenia oferty w prowadzonym w trybie zapytania ofertowego postępowaniu
  o nr ZO/02/11/2019 sprawy o udzielenie zamówienia pn.: „Wykonanie badań laboratoryjnych wody ścieków w 2020 roku”

  Wykonanie badań laboratoryjnych wody ścieków w 2020 roku - ZO/02/11/2019 - czytaj więcej

 • Postępowanie przetargowe PS/01/01/2020 - nieruchomość zlokalizowana przy ulicy Bończyka.

  Zbycie zbędnego składnika majątku

  Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mysłowicach zaprasza do przetargu, którego przedmiotem jest sprzedaż nieruchomości zlokalizowanej przy ulicy Bończyka.

  Postępowanie przetargowe PS/01/01/2020 - nieruchomość zlokalizowana przy ulicy Bończyka. - czytaj więcej

 • Postępowanie przetargowe PS/02/01/2020 - nieruchomość zlokalizowana przy ulicy Bończyka.

  Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mysłowicach zaprasza do przetargu, którego przedmiotem jest sprzedaż nieruchomości zlokalizowanej przy ulicy Bończyka.

  Postępowanie przetargowe PS/02/01/2020 - nieruchomość zlokalizowana przy ulicy Bończyka. - czytaj więcej

 • Wykonanie komory pomiarowej na sieci kanalizacji sanitarnej

  Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach przy ul. Fabrycznej 10

  Wykonanie komory pomiarowej na sieci kanalizacji sanitarnej - czytaj więcej

 • Zakup zestawu pomiarowego opartego na przepływomierzu Tidalflux 2300F z czujnikiem DN250

  Zakup zestawu pomiarowego opartego na przepływomierzu Tidalflux 2300F z czujnikiem DN250

  Zakup zestawu pomiarowego opartego na przepływomierzu Tidalflux 2300F z czujnikiem DN250 - czytaj więcej

 • Transport i zagospodarowanie odpadów wytwarzanych w wyniku działalności MPWiK sp. z o .o. w Mysłowicach

  Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mysłowicach, informuje o uruchomieniu procedury wyłonienia Wykonawcy postępowania o nr sprawy ZO/02/10/2019 pn: „Transport i zagospodarowanie odpadów wytwarzanych w wyniku działalności MPWiK sp. z o .o. w Mysłowicach" prowadzonego w trybie zapytanie ofertowe.

  Transport i zagospodarowanie odpadów wytwarzanych w wyniku działalności MPWiK sp. z o .o. w Mysłowicach - czytaj więcej

 • Usuwanie awarii przepompowni ścieków

  Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mysłowicach, informuje o uruchomieniu procedury wyłonienia Wykonawcy postępowania o nr sprawy PN/01/10/2019 „Usuwanie awarii przepompowni ścieków” prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony.

  Usuwanie awarii przepompowni ścieków - czytaj więcej

 • Dostawa i wdrożenie Systemu Informacji Geograficznej (GIS)

  Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mysłowicach, informuje o uruchomieniu procedury wyłonienia Wykonawcy postępowania o nr sprawy ZO/01/09/2019 pn.: „Dostawa i wdrożenie Systemu Informacji Geograficznej (GIS)", prowadzonego w trybie zapytanie ofertowe.

  Dostawa i wdrożenie Systemu Informacji Geograficznej (GIS) - czytaj więcej

 • Roboty budowlane polegające na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Mysłowicach w rejonie ulic Fredry, Leśmiana, Staffa, Gojawiczyńskiej, Tuwima – Etap 1

  Roboty budowlane polegające na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Mysłowicach w rejonie ulic Fredry, Leśmiana, Staffa, Gojawiczyńskiej, Tuwima – Etap 1

  Roboty budowlane polegające na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Mysłowicach w rejonie ulic Fredry, Leśmiana, Staffa, Gojawiczyńskiej, Tuwima – Etap 1 - czytaj więcejWyszukiwarka