Zgłoś nielegalny pobór wody/zrzut ścieków

Poniżej znajduje się formularz kontaktowy dzięki któremu możecie Państwo skontaktować się z nami oraz ANONIMOWO poinformować nas o KRADZIEŻACH WODY czy NIELEGALNYM ODPROWADZANIU ŚCIEKÓW.

Udostępniamy Państwu w ten sposób możliwość informowania Nas o wszelkich nadużyciach nieuczciwych klientów związanych z działalnością naszej Spółki.

W związku z anonimową możliwością powiadamiania nas o nielegalnym poborze wody czy nielegalnym odprowadzaniu ścieków należy w polu "*Imię i Nazwisko", "* E-mail" oraz "* Telefon" wpisać np. xyz, w ten sposób unikniecie Państwo podawania swoich danych.

Za wszelkie informacje będziemy bardzo wdzięczni, gdyż dzięki zaangażowaniu wszystkich Odbiorców – skala bezumownego korzystania z wody i bezumownego zrzutu ścieków będzie się sukcesywnie zmniejszała.

WARTO ZAPAMIĘTAĆ:

  • z nielegalnym poborem wody mamy do czynienia w następujących sytuacjach (art. 28 ust. 1-2 Ustawy z dnia 07.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 2006 rok, nr 123, poz. 858):
  • poboru wody z urządzeń wodociągowych bez uprzedniego zawarcia umowy
  • poboru wody przy celowo uszkodzonych albo pominiętych wodomierzach lub urządzeniach pomiarowych.

Wykroczenia te są zagrożone karą grzywny do 5.000,00 zł.

  • nielegalne odprowadzanie ścieków ma miejsce w sytuacji wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych bez uprzedniego zawarcia umowy (art. 28 ust. 4 Ustawy z dnia 07.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 2006 rok, nr 123, poz. 858).

Nielegalne odprowadzanie ścieków jest przestępstwem i podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10.000,00 zł.

W polu "*Wiadomość" należy zatem podać:

  • adres miejsca nielegalnego poboru wody/ odprowadzania ścieków,
  • opis sytuacji, które mogą świadczyć o nielegalnym poborze wody/ nielegalnym odprowadzaniu ścieków
  • lub inne ważne informacje na ten temat

Pamiętajcie Państwo, że poniższy formularz służy także do kontaktu z MPWiK Sp. z o. o., w związku z tym nie ograniczamy jego funkcjonalności jedynie do podawania informacji na temat nielegalnego poboru wody czy nielegalnego odprowadzania ścieków. Możecie w nim Państwo wystosować pytania, na które postaramy się udzielić rzeczowych odpowiedzi.

Formularz kontaktowy


Wyszukiwarka