Zasady przyjmowania i rozpatrywania reklamacji i skarg

379_Zasady-przyjmowania-i-rozpatrywania-reklamacji-i-skarg-w-MPWiK

Uprzejmie informujemy, że rozpatrywane są wyłącznie reklamacje i skargi dostarczone w oryginale oraz w formie pisemnej (forma pisemna oznacza złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść skargi lub reklamacji).Wyszukiwarka