Podłącz się do sieci kanalizacyjnej/wodociągowej

Serdecznie zachęcamy wszystkich mieszkańców do przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej i współdziałania na rzecz ochrony środowiska naszego miasta. Prawo ochrony środowiska oraz obowiązujące dyrektywy Unii Europejskiej zobowiązały Gminę Mysłowice do osiągnięcia tzw. efektu ekologicznego, rozumianego jako wzrost ilości mieszkańców korzystających z sieci kanalizacyjnej. Dla miasta Mysłowice efektem ekologicznym jest przekazanie ścieków z terenu miasta do oczyszczalni poprzez przyłączenie nieruchomości do sieci.

Procedura podłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej - KROK PO KROKU.
383_Procedura-Krok-po-KrokuWyszukiwarka