Formy płatności

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.

41-404 Mysłowice, ul Fabryczna 10

Punkt poboru opłat

41-404 Mysłowice, ul. Fabryczna 10

NIP: 222-077-60-11

REGON: 278268320

Konto bankowe dla FIRM:

BOŚ S.A. O/M-ce 93 1540 1128 2011 7080 1420 0001

Konto bankowe dla OSÓB PRYWATNYCH:

PKO BP S.A. 70 1020 25 28 0000 0502 0250 5519Wyszukiwarka