Władze spółki

Organy spółki:

Zgromadzenie Wspólników

  • Właścicielem jest Gmina Miasto Mysłowice posiadająca 100% udziałów

Rada Nadzorcza

  • Wawrzyniec Bielak - Przewodniczący Rady Nadzorczej
  • Paweł Kaczmarczyk - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
  • Martyna Wyżnikiewicz - Sekretarz Rady Nadzorczej
  • Krzysztof Dudziński - Członek Rady Nadzorczej
  • Tomasz Kulczycki - Członek Rady Nadzorczej

Zarząd

Wiceprezes Zarządu

  • Jakub Zarzycki


Wyszukiwarka