Władze spółki

Organy spółki:

Zgromadzenie Wspólników

  • Właścicielem jest Gmina Miasto Mysłowice posiadająca 100% udzialów

Rada Nadzorcza

  • Halina Błoch - Przewodniczący Rady Nadzorczej
  • Artur Woźniakowski - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
  • Krzysztof Czajkowski - Członek Rady Nadzorczej
  • Ewa Ziemba - Sekretarz Rady Nadzorczej

Zarząd

Wiceprezes Zarządu

  • Przemysław Gardoń


Wyszukiwarka