Strategia firmy

Strategia działalności firmy

- ciągłe poprawianie jakości obsługi klientów na rynku będącym obszarem działania przedsiębiorstwa,

- zachowanie równowagi finansowej w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu,

- stabilny rozwój w ramach posiadanego potencjału majątkowo-finansowego,

- utrwalenie w otoczeniu spółki pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa,

- promocja kompleksowych usług dla odbiorców z rynku wodociągowo-kanalizacyjnego,

- minimalizacja strat wody zakupionej od GPW,

- rozdzielenie sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej,

- minimalizacja ilości sieci ogólnospławnej,

- osiągnięcie efektu ekologicznego w ramach KPOŚK.

Wizja Przedsiębiorstwa

Podstawowym zadaniem spółki jest realizacja zadań własnych gminy w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w mieście.

- MPWiK sp. z o.o. – wiodący dostawca usług w zakresie gospodarki wodno-ściekowej dokłada wszelkich starań do osiągnięcia i utrzymania wysokiego poziomu jakości realizowanych zadań na terenie miasta Mysłowice.

- MPWiK sp. z o.o. – niezawodny, pewny i wiarygodny partner w dziedzinie gospodarki wodno-ściekowej zarówno dla miasta jak i mieszkańców.

- MPWiK sp. z o.o. – operator sieci wodno-kanalizacyjnej działający zgodnie z zasadami ochrony środowiska

- MPWiK sp z o.o. – beneficjent wykorzystujący środki unijne, tworzący nową jakość zarządzania mediami komunalnymi.Wyszukiwarka