Fundusze unijne

Jednostka Realizująca Projekt

Stanowi wyodrębnioną jednostkę organizacyjną w strukturze spółki MPWiK, powołana w związku z realizacją Projektu pn.: "Gospodarka wodno-ściekowa w Mysłowicach" podlegającą bezpośrednio, Pełnomocnikowi ds. Realizacji Projektu MAO.

Do głównych jej celów należy:

  • realizacja projektu,
  • organizacja przygotowania dokumentacji przetargowej na wykonawstwo robót,
  • ścisła współpraca z Komisją Europejską, MRR, Ministerstwem Środowiska i Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
  • nadzór i współpraca z wykonawcami robót i Inżynierem Kontraktu przy wdrożeniu projektu oraz zapewnienie płynności finansowej projektu.


Wyszukiwarka