Zgłoszenie nieuregulowanych poborów wody

07-12-2017 MPWiK Mysłowice

Szanowni Mieszkańcy Mysłowic,

jednym z najistotniejszych problemów mysłowickich wodociągów są straty wody. Wynikają one z kilku istotnych przyczyn: niskiego stanu technicznego niektórych sieci, pęknięć wynikłych z osiadania gruntów czy też nieuregulowanego umową poboru wody. I właśnie w tej ostatniej sprawie zwracamy się do Państwa z apelem. Zdajemy sobie sprawę z tego, że w ferworze codziennych zajęć, obowiązków i wobec masy zmartwień, które obciążają Was każdego dnia, nie sposób o wszystkim pamiętać. Szczególnie o tym czego nie lubimy najbardziej – o formalnościach. Takich jak na przykład zawarcie umowy na pobór wody. Jeśli tak jest u Państwa - jesteśmy przekonani że ewentualny błąd w tej sprawie nie wynika z Waszej złej woli a właśnie z braku czasu. Dlatego zwracamy się do Państwa z apelem: przejrzyjcie czy Wasze punkty poboru wody są opomiarowane, czy wodomierze są ujęte na umowie. Jeśli będziecie mieli jakiekolwiek wątpliwości – skontaktujcie się z naszym Biurem Obsługi Klienta a tam otrzymacie wszelką niezbędną pomoc. Koniecznie zróbcie to przed 15 stycznia 2018 r., bo po tym dniu przeprowadzimy akcję kontrolną nieuregulowanych poborów wody z naszego wodociągu. My ze swojej strony gwarantujemy, że do 15 stycznia 2018 zgłoszenia ewentualnych nieuregulowanych poborów wody nie będą powodować żadnych konsekwencji finansowych i karnych. A te są poważne i po zawiadomieniu Policji mogą wynieść:
- dla poboru wody z urządzeń wodociągowych bez uprzedniego zawarcia umowy, uszkodzenia lub pominięcia wodomierza karę grzywny do 5 000,00 zł,
- w przypadku wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych bez uprzedniego zawarcia umowy karę grzywny do 10 000,00 zł.

Nie chcemy narażać Was na takie kłopoty, dlatego serdecznie apelujemy o zgłaszanie się do naszego Biura Obsługi Klienta osobiście lub telefonicznie na numer (32) 223-59-39 w godzinach 7.00 do 15.00 a w poniedziałki do 17.00Wyszukiwarka