Wymiana wodociągu i kanalizacji w ulicy Jodłowej zakończona

MPWiK Mysłowice

MPWiK Mysłowice w br. zakończyła realizację inwestycji pn. "Wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ulicy Jodłowej w Mysłowicach". Inwestycja objęła budowę 489,60 mb sieci Ø 160/110/90 wraz z przyłączami wodociągowymi, których łączna długości stanowi 469,21 mb. Dzięki wykonanemu zadaniu poprawi się przede wszystkim standard i jakość życia Mieszkańców oraz zmniejszą się straty wody. Modernizacja sieci możliwa była dzięki otrzymaniu przez MPWiK Mysłowice pożyczki na preferencyjnych warunkach z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Wartość inwestycji wyniosła 318 613,22 zł, z czego koszty kwalifikowane dla WFOŚiGW stanowiły 237 388,00 zł, natomiast 81 225,22 zł to środki własne MPWiK zabezpieczone w Taryfie dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Dodatkowo równolegle prowadzona była druga inwestycja pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami", którą realizowała na zlecenie MPWiK sp. z o.o. firma Adamczyk i Syn Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej przy ul. Furmana 15. Zadanie umożliwiło wykonanie 138,81 mb sieci Ø 200 wraz z przyłączami kanalizacyjnymi o łącznej długości 95,01 mb.

ddWyszukiwarka