Sprzedaż nieruchomości zabudowanej wraz z budynkami

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
w Mysłowicach zaprasza do składania ofert na zakup nieruchomości zabudowanej o powierzchni 6084 m2 wraz z budynkami o łącznej powierzchni 1113 m2 położonej w Mysłowicach przy ul. Oświęcimskiej 52. Dokumentacja do wglądu w siedzibie firmy tj. przy ul. Fabrycznej 10 w Mysłowicach.
Oferty zakupu prosimy składać na adres firmy : MPWiK Sp. z o.o.
ul Fabryczna 10 , 41-404 Mysłowice do dnia 24-06-2019 do godz. 1200.

605_1
605_2Wyszukiwarka