Radni za… inwestowaniem w sieci

MPWiK Mysłowice

W dniu 30.03.2017 r. Radni Miasta Mysłowice przegłosowali uchwałę o dokapitalizowanie Spółki MPWiK z przeznaczeniem 2 mln zł na wymianę zdegradowanych sieci wodociągowych oraz termomodernizację bazy MPWiK przy ul. Sułkowskiego.

Szczegóły w prezentacji.

474_dokapitalizowanieWyszukiwarka