Procedura wyłonienia wykonawcy w trybie aukcji elektronicznej

01-02-2018 MPWiK Mysłowice

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach informuje o uruchomieniu procedury wyłonienia Wykonawcy odtworzeń nawierzchni drogowych po pracach wykonywanych przez MPWiK sp. z o.o. w trybie aukcji elektronicznej, prowadzonej przy wykorzystaniu platformy Proebiz. Serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych poprzez nawiązanie kontaktu e-mail: jkania@mpwikmyslowice.pl wraz z uzupełnionymi następującymi danymi:

nazwa firmy:

nr NIP:

osoba do kontaktu (imię i nazwisko):

e-mail:

telefon kontaktowy:

Państwa dane zostaną wprowadzone do bazy platformy i jednocześnie otrzymacie Państwo zaproszenie z kodem dostępu umożliwiającym pobranie dokumentów.

526_najkorzystniejsza-ofertaWyszukiwarka