Problemy z eksploatacją kanalizacji tłocznej w Mysłowicach

05-04-2017 MPWiK Mysłowice

System kanalizacji w Mysłowicach ciągle się rozwija. W roku 2010 wybudowano 190 km sieci, w tym 32 przepompownie ścieków. System tłoczny służy do przesyłu ścieków w terenu naszego miasta do oczyszczalni ścieków Radocha II w Sosnowcu. Wyjątek stanowi dzielnica Dziećkowice, gdzie ścieki oczyszczane są w Jaworznie. Gmina Mysłowice była zobowiązana zapisami dyrektywy ściekowej, aby uporządkować gospodarkę ściekową do 2015 roku. Niestety koszty wybudowanej sieci muszą pokrywać mieszkańcy w rachunku za ścieki.

Niewłaściwe korzystanie z kanalizacji prowadzi do poważnych problemów eksploatacyjnych w sieciach, przepompowniach i oczyszczalniach ścieków. Usuwanie awarii zwiększa koszty użytkowania.

Do systemu kanalizacji ciśnieniowej zaliczamy komorę przepompowni ścieków wraz z wyposażeniem, przewód tłoczny, armaturę (zasuwy, odpowietrzniki) i studzienkę rozprężną. Oczywiście, aby było co przetłaczać, muszą istnieć równolegle kanały grawitacyjne doprowadzające ścieki do przepompowni. Każdy z wyżej wymienionych składników jest potencjalnie generatorem problemów.

Pomijając sieć grawitacyjną, pierwszym obiektem systemu jest przepompownia. Najpopularniejsze są obecnie pompownie wykonane w tzw. technologii „mokrej”.

Komorę przepompowni powinno czyścić się okresowo. Tego typu czynności eksploatacyjne nie należą do higienicznych i wymagają nakładu pracy urządzeń i obsługi. Nie można również dokładnie stwierdzić, w jakim terminie przeprowadzić kolejne „sprzątanie”. MPWiK Mysłowice ma przygotowany stały harmonogram czyszczenia przepompowni na terenie miasta.

Stałe problemy na przepompowni ścieków to m.in. wytrącanie się osadów w studniach przepompowni ścieków, a także powstawanie uciążliwości odorowych. Jest to efektem tworzenia się na wewnętrznych ściankach kolektorów ciśnieniowych biofilmów, w skład których wchodzą bakterie beztlenowe. Wydzielanie się odorów w studzienkach rozprężnych i kanalizacji grawitacyjnej, do której odprowadza się ścieki z kanalizacji ciśnieniowej, przyczynia się do powstawanie korozji biologicznej w kolektorach grawitacyjnych. Bakterie siarkowe wskutek przemian biochemicznych uwalniają kwas siarkowy, który przyczynia się do niszczenia konstrukcji betonowych.

Jeszcze większym problemem jest zatykanie się wirników pomp przez zawiesiny włókniste, do których zalicza się szmaty, ściereczki wykorzystywane w gospodarstwach domowych do mycia naczyń i sprzętu domowego, włosy dostające się do ścieków w czasie kąpieli, długowłóknista bawełna pochodząca z wacików kosmetycznych wrzucanych do kanalizacji czy torby jednorazowego użytku wykonane z tworzyw sztucznych.

Na terenie Mysłowic, przepompownie nadzorowane są przez system SCADA (ang. Supervisory Control and Data Acquisition), umożliwiający automatyczne monitorowanie i sterowanie urządzeniami zamontowanymi w przepompowniach. Systemy SCADA pozwalają na przesyłanie drogą radiową danych o stanach pracy przepompowni do dyspozytorni.

Systemy ten pozwalają tworzyć także bazę danych, które nie tylko wnoszą informacje o stanach działania poszczególnych przepompowni, ale również o zużyciu energii, ilości przetłaczanych ścieków, ciśnieniach, liczbie uruchomień pomp, czasach pracy itd. Dzięki możliwości wieloletniego przechowywania zbiorów danych możliwe jest przeprowadzenie złożonych analiz porównawczych, które mogą być wykorzystywane przy planowaniu remontów, rozbudowie i modernizacji systemów kanalizacyjnych, ustalaniu współczynników awaryjności poszczególnych urządzeń w zależności od czasu i warunków pracy oraz producentów.

Każdy z nas może przyczynić się do tego, by odprowadzane ścieki w jak najmniejszym stopniu negatywnie oddziaływały na środowisko oraz by koszt ich oczyszczania był jak najniższy.

Musimy pamiętać, aby nie wrzucać do urządzeń sanitarnych (umywalek, zlewozmywaków, ubikacji i kratek ściekowych) odpadów m.in.:

-artykułów higienicznych (waty, pieluchy, podpaski),
-patyczków do czyszczenia uszu,
-resztek pożywienia,
-olejów jadalnych (np. po pieczeniu frytek),
-resztek materiałów i tekstylii.

Odpady te wcześniej czy później i tak muszą zostać usunięte, przy czym koszt usunięcia z sieci kanalizacyjnej lub w oczyszczalni ścieków jest bardzo wysoki.

Kwestię odpadów, których nie należy wrzucać do kanalizacji, reguluje art. 9 Ustawy z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (ramka), a także zapisy umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, którą podpisują odbiorcy.

Konsekwencją nieprawidłowego korzystania z kanalizacji jest także zalewanie ulic i mieszkań cofającymi się ściekami, a także szkody środowiskowe. Z danych opublikowanych przez MPWiK w Mysłowicach wynika, że w 2016 roku przedsiębiorstwo usunęło ok. 200 awarii na przepompowniach ścieków.

W załączeniu mogą Państwo zobaczyć film przygotowany przez pracowników sekcji przepompowni ścieków przedstawiający awaryjność systemu tłocznego w naszym mieście. Możemy również zobaczyć budowę jednej z nowocześniejszych tłoczni ścieków typu „suchego”, która zlokalizowana jest przy ul. Obrzeżnej Północnej.Wyszukiwarka