Ogłoszenie

11-05-2017 MPWiK Mysłowice

Rada Nadzorcza MPWiK sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach w związku z ogłoszonym w dniu 20 marca 2017 r. konkursem na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki informuje, że - w następstwie Uchwały Nr 1/04/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników MPWiK z dnia 25 kwietnia 2017 r. - postępowanie konkursowe zostało zakończone bez wyłonienia kandydata.Wyszukiwarka