Mieszkańcy ulicy Batorego korzystają wreszcie z nowego wodociągu

MPWiK Mysłowice

Spółka MPWiK Mysłowice w marcu br. zakończyła realizację inwestycji na ulicy Batorego w Mysłowicach mającej na celu wymianę przyłączy wodociągowych oraz przepięcie do nowego wodociągu. Pierwsze prace przygotowawcze zrealizowano w listopadzie 2016 r. przy okazji inwestycji realizowanej na ulicy Janowskiej. W toku realizacji inwestycji wykonano 157,3 m nowych przyłączy wodociągowych Ø40 PE, które podpięto do nowej sieci wodociągowej Ø110 PE, a stara sieć wodociągowa DN100 stal z 1980 r. została trwale odcięta.

Batorego-2
Batorego-1Wyszukiwarka