Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu MPWiK sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach

MPWiK Mysłowice

20 marca 2017 r.

Rada Nadzorcza ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach.

Treść ogłoszenia w załączniku nr 2 do Uchwały nr 141/IV/2017 Rady Nadzorczej MPWiK sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach, a Regulamin w załączniku nr 1 do Uchwały nr 141/IV/2017 Rady Nadzorczej MPWiK sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach.

472_Zalacznik-nr-2-do-Uchwaly-nr-141-IV-2017-Ogloszenie-o-konkursie
472_Zalacznik-nr-1-do-Uchwaly-nr-141-IV-2017-Regulamin-konkursu
472_Zalacznik-nr-1-do-Regulaminu
472_Zalacznik-nr-2-do-Regulaminu
472_Zalacznik-nr-3-do-Regulaminu
472_Zalacznik-nr-3-do-Regulaminu-wersja-edytowalna
472_Zalacznik-nr-4-do-Regulaminu
472_Zalacznik-nr-4-do-Regulaminu-wersja-edytowalnaWyszukiwarka