Informacja Zarządu MPWiK

09-03-2018 MPWiK Mysłowice

Szanowni Mieszkańcy,

8 marca br. do Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach dotarła informacja, że Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. podjęło decyzję o zawieszeniu toczących się negocjacji z Urzędem Miasta Mysłowice. Odbywające się od wielu miesięcy rozmowy negocjacyjne miały doprowadzić do bezpośredniego zaangażowania finansowego grupy kapitałowej GPW.

Jak wynika z informacji, głównym powodem zawieszenia negocjacji były insynuacje kierowane pod adresem GPW podczas posiedzeń Rady Miasta oraz w lokalnych mediach. Komentarze ukazywały się cyklicznie za pośrednictwem portalu „Mysłowice.net” a także rozpowszechniane były przez grupę radnych. Godziły one nie tylko w wizerunek GPW, ale również Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. Ponieważ publikowanie nieprawdziwych i oszczerczych treści mogło zaszkodzić działaniom negocjacyjnym i narażało na szwank nasze przedsiębiorstwo, w grudniu 2017 r. skierowaliśmy pismo wzywające radnego Dariusza Wójtowicza do usunięcia wpisów naruszających dobra oraz do zaprzestania naruszania dóbr Spółki. W przypadku utraty możliwości pozyskania zewnętrznego inwestora na skutek podejmowanych przez radnego Wójtowicza działań, w tym nieprawdziwych i oszczerczych wypowiedzi pod adresem Spółki, będziemy dochodzić od radnego Dariusza Wójtowicza naprawienia powstałej szkody na drodze sądowej. Mamy jednak nadzieję, że w najbliższym czasie dojdzie do wznowienia negocjacji pomiędzy Górnośląskim Przedsiębiorstwem Wodociągów a Władzami Miasta.Wyszukiwarka