Informacja o przedłużeniu obowiązywania taryfy

W związku z wydaną decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr GL.RET.070.7.136/2.2018.EK z dnia 24 maja 2018 zgodnie z art. 24 g Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, informujemy że dotychczasowa taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta Mysłowice obowiązuje do dnia wejścia w życie nowej taryfy.

Poniżej przedstawiamy obowiązujące dotychczasowo ceny tj:

556_Informacja-o-przedluzeniu-obowiazywania-taryfy-ze-wzgledu-na-odmowe-zatwierdzWyszukiwarka