Informacja

MPWiK Mysłowice

Informuję, że dobiega końca realizacja inwestycji związanej z budową wodociągu DN 315 mm PE na ul. Gen. J. Ziętka. Na tę chwilę prowadzone są prace przygotowawcze do przepięcia rurociągów, które zasilają bezpośrednio budynki zabudowy jedno i wielorodzinnej. Ostatnio prace nie mogły być prowadzone z uwagi na prowadzoną dezynfekcję oraz oczekiwania na wyniki badań bakteriologicznych. Obecnie po otrzymaniu wyników przyszły tydzień będzie kluczowy dla niektórych naszych odbiorców, gdyż będą korzystać już z nowego wodociągu. Dlatego też od dnia 11 grudnia 2016 roku, MPWiK zwiększył liczbę brygad realizujących poszczególne zadania.
Prosimy mieszkańców o wyrozumiałość przy realizacji poszczególnych prac. Wszystkie informacje dotyczące wstrzymania dostaw wody będą przekazywane Mieszkańcom z wyprzedzeniem, chociaż nie powinny być one długotrwałe. Większość prac przepięciowych powinna zakończyć się w dniach 20-21.12.2016 roku. Mamy nadzieję, że podczas świąt Bożego Narodzenia mieszkańcy Brzęczkowic będą korzystać w wody doprowadzonej nowym wodociągiem.Wyszukiwarka