Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Laryskiej

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mysłowicach, informuje o uruchomieniu procedury wyłonienia Wykonawcy postępowania o nr sprawy PN/01/06/2018 pn.: „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Laryskiej”, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego przy wykorzystaniu platformy Proebiz.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mysłowicach, informuje o uruchomieniu procedury wyłonienia Wykonawcy postępowania o nr sprawy PN/01/06/2018 pn.: „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Laryskiej”, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego przy wykorzystaniu platformy Proebiz.
Terminy :
1. Runda wstępna – czas w którym należy zamieścić ofertę na platformie Proebiz. Termin składania ofert upływa 25.06.2018 r. o godz. 10.30. Po upływie wyznaczonego terminu Runda wstępna zostanie automatycznie zablokowana, Oferent nie będzie miał możliwości złożenia oferty lub wprowadzenia zmian do złożonej oferty.
2. Runda kontrolna, która polega na sprawdzeniu ofert przez Zamawiającego pod względem formalnym i trwa od dnia 25.06.2018 r. od godz. 10:30 do dnia 27.06.2018 r. do godz. 11:00. W tym czasie Zamawiający może wezwać Oferenta do złożenia wyjaśnień, bądź uzupełniania dokumentów.
3. Aukcja internetowa polega na wielokrotnej zmianie cen przez Oferentów. Termin przeprowadzenia aukcji:27.06.2018 r. od godz. 11:00 do 11:15.
Oferty należy złożyć na platformie zakupowej Proebiz.
Złożenie oferty proszę zatwierdzić klawiszem ENTER i postępować zgodnie z instrukcją.
Aby wziąć udział w niniejszym postępowaniu proszę o kontakt e-mail: jkania@mpwikmyslowice.pl wraz z podaniem następujących danych:
nazwa firmy:
nr NIP:
osoba do kontaktu (imię i nazwisko):
e-mail:
telefon kontaktowy:
Państwa dane zostaną wprowadzone do bazy platformy i jednocześnie otrzymacie Państwo zaproszenie z kodem dostępu umożliwiającym pobranie dokumentów.
Dodatkowo informuję, że ze względu na wielkość zakresu niniejszego przedmiotu w całości nie mógł być zamieszczony. Całość dokumentacji wraz z dokumentacją techniczną zostanie przekazana wraz z zaproszeniem do udziału w postępowaniu po zarejestrowaniu Oferenta na platformie zakupowej.
Serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych.Wyszukiwarka