Aktualności

 1. WYKAZ SPRZĘTÓW i POJAZDÓW / PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA

  WYKAZ SPRZĘTÓW i POJAZDÓW / PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA - czytaj więcej

 2. Informacja

  01-04-2019 MPWiK Mysłowice

  Informujemy, że Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach świadczy usługi w zakresie:

  • robót związanych z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,
  • robót związanych z budową obiektów inżynierii wodnej,
  • wykonywania instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych,
  • działalności w zakresie specjalistycznego projektowania.

  oraz pozostałe usługi mieszczące się w ramach działalności spółki.

  Informacja - czytaj więcej

 3. Komunikat Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

  12-04-2018 MPWiK Mysłowice

  Szanowni Mieszkańcy,

  w odpowiedzi na liczne publikacje, które ukazały się na lokalnych portalach internetowych oraz w mediach społecznościowych dotyczących nowych taryf, przypominamy, że w tym roku zgodnie z nowym rozporządzeniem, propozycje taryf złożyliśmy nowemu organowi administracji rządowej, którym jest Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie”. Zgodnie z obowiązującą obecnie ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowemu odprowadzaniu ścieków wniosek nie wymagał zatwierdzenia i zaopiniowania przez organy administracji samorządowej. Sposób przygotowania złożonych przez nas propozycji taryfowych został precyzyjnie określony w rozporządzeniu z dnia 27 lutego 2018 roku. Zgodnie z aktualnie obowiązującymi wymogami do wniosku musieliśmy dołączyć: projekt taryfy, uzasadnienie oraz sprawozdania finansowe za ostatnie 3 lata. Od momentu złożenia wniosku, tj. od 12 marca br. Wody Polskie mogą w ciągu 45 dni zaakceptować taryfę, jeśli uznają, że podwyżka jest uzasadniona i wiąże się z wydatkami poniesionymi na inwestycje w infrastrukturę. Mogą też odrzucić wniosek i skierować go do poprawki, a nawet narzucić własne stawki. Aktualnie zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem nasz wniosek jest weryfikowany a jakiekolwiek decyzje zapadną pod koniec kwietnia.

  11 kwietnia podczas posiedzenia sejmowej komisji samorządu terytorialnego i polityki regionalnej Joanna Kopczyńska, wiceprezes PGW Wody Polskie potwierdziła, że - proponowane przez przedsiębiorstwa ceny objęte są tajemnicą. Informacje te zostaną dopiero po zatwierdzeniu taryf podane do publicznej wiadomości na stronach Wód Polskich. W związku z tym nasze wątpliwości budzi źródło informacji oraz cel publikacji.

  Przypominamy również, iż zgodnie z zapowiedzią Prezydenta Miasta Edwarda Lasoka, cena za wodę i odbiór ścieków nie zmieni się dla mieszkańców. Jeśli taryfy będą wyższe niż 16,32 zł zaproponowane zostaną dopłaty, będące rozwiązaniem tymczasowym, gdyż stabilizację sytuacji może przynieść podjęcie konkretnej współpracy z Górnośląskim Przedsiębiorstwem Wodociągów, poprzez obniżenie kwoty zobowiązań finansowych przedsiębiorstwa. W takiej sytuacji taryfy zostaną ponownie przeliczone.

  Komunikat Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. - czytaj więcej

 4. Światowy Dzień Wody

  22-03-2018 MPWiK Mysłowice

  Swiatowy-Dzien-Wody

  Światowy Dzień Wody - czytaj więcej

 5. Informacja dotycząca wejścia do Kasy i Biura Sprzedaży

  02-03-2018 MPWiK Mysłowice

  Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mysłowicach informuje, że z dniem 1 marca br. główne wejście do biurowca przy ulicy Fabrycznej, przeznaczone jest tylko dla pracowników, ponieważ zabezpieczone zostało bramkami na karty magnetyczne. W miejscu dawnej portierni znajduje się teraz biuro podawacze, w którym można zostawić korespondencję albo poprosić o bezpośredni kontakt z pracownikiem spółki. Natomiast Mieszkańców, którzy korzystają z usług Biura Sprzedaży (dawny BOK) zapraszamy do naszej siedziby od strony bocznego parkingu. Został on specjalnie oznakowany jak również dysponuje kilkoma miejscami dla inwalidów, boczne wejście także posiada specjalny podjazd dla wózków inwalidzkich. Aktualnie Kasa mieści się na terenie Biura Sprzedaży i czynna jest w godzinach od 7 do 11. Godziny pracy Biura nie uległy zmianie - czynne jest nadal od 7 do 17.

  Za utrudnienia przepraszamy.

  Informacja dotycząca wejścia do Kasy i Biura Sprzedaży - czytaj więcej

 6. Informacja o przedłużeniu obowiązywania taryfy

  13-02-2018 MPWiK Mysłowice

  Informacja-o-przedBu-eniu-obowi-zywania-taryfy-1

  Informacja o przedłużeniu obowiązywania taryfy - czytaj więcej

 7. Procedura wyłonienia wykonawcy w trybie aukcji elektronicznej

  01-02-2018 MPWiK Mysłowice

  Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach informuje o uruchomieniu procedury wyłonienia Wykonawcy odtworzeń nawierzchni drogowych po pracach wykonywanych przez MPWiK sp. z o.o. w trybie aukcji elektronicznej, prowadzonej przy wykorzystaniu platformy Proebiz. Serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych poprzez nawiązanie kontaktu e-mail: jkania@mpwikmyslowice.pl wraz z uzupełnionymi następującymi danymi:

  nazwa firmy:

  nr NIP:

  osoba do kontaktu (imię i nazwisko):

  e-mail:

  telefon kontaktowy:

  Państwa dane zostaną wprowadzone do bazy platformy i jednocześnie otrzymacie Państwo zaproszenie z kodem dostępu umożliwiającym pobranie dokumentów.

  526_najkorzystniejsza-oferta

  Procedura wyłonienia wykonawcy w trybie aukcji elektronicznej - czytaj więcej

 8. Ogłoszenie o aukcji na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Mysłowicach przy ul. Oświęcimskiej 52

  1. Właściciel/Sprzedawca:

  Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

  ul. Fabryczna 10, 41-404 Mysłowice

  2. Przedmiot aukcji: nieruchomość zabudowana,

  1) Adres: ul. Oświęcimska 52, 41-400 Mysłowice,

  2) Nr działki: 1434/4, karta mapy 1, obręb 0009 Słupna,

  3) Powierzchnia: 6084 m2

  4) Powierzchnia użytkowa budynków: 1113,59 m2

  5) Nr księgi wieczystej: KA1L/00036703/2

  6) Teren nie jest objęty planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z
  ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
  Miasta Mysłowice przedmiotowa nieruchomość położona jest na obszarze o
  przeznaczeniu: STREFA GOSPODARCZA D.20.UP - tereny
  produkcyjno-usługowo-handlowe.

  Ogłoszenie o aukcji na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Mysłowicach przy ul. Oświęcimskiej 52 - czytaj więcej

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9


Wyszukiwarka