Aktualności

 1. Informacja

  26-10-2018 MPWiK Mysłowice

  Szanowni Mieszkańcy,

  inwestycja przy ul. Laryskiej dobiega końca. Wymieniliśmy półtora kilometra wodociągu oraz ponad kilometr przyłączy. Nowo wybudowana sieć uzyskała pozytywny wynik badań fizyko-chemicznych, co pozwala na wpięcie nowych odcinków w istniejący układ dostarczania wody, co wiąże się z koniecznością wyłączenia z eksploatcji awaryjnej sieci. Dlatego też od 26 października od godz. 22 do 27 października do godz. 13 mogą wystąpić braki w dostawie wody przy ul. Laryskiej, Orzeszkowej, Leśnej, Pukowca, Topolowej, Transportowców, Fabrycznej, Słoneczne Wzgórze i Brzozowej.

  Informacja - czytaj więcej

 2. Zmiany godzin pracy Biura Sprzedaży

  25-09-2018

  Szanowni Mieszkańcy,

  Od 1 października nasze Biuro Sprzedaży zmienia godziny pracy.
  W poniedziałki będzie czynne w godzinach 7:00 - 17:00, a od wtorku do piątku w godzinach 7:00 - 16:00.

  Zapraszamy do kontaktu.

  Zmiany godzin pracy Biura Sprzedaży - czytaj więcej

 3. OGŁOSZENIE SPRZEDAŻY

  Spółka Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mysłowicach sprzeda następujący asortyment armatury:

  OGŁOSZENIE SPRZEDAŻY - czytaj więcej

 4. Informacja o przedłużeniu obowiązywania taryfy

  W związku z wydaną decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr GL.RET.070.7.136/2.2018.EK z dnia 24 maja 2018 zgodnie z art. 24 g Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, informujemy że dotychczasowa taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta Mysłowice obowiązuje do dnia wejścia w życie nowej taryfy.

  Informacja o przedłużeniu obowiązywania taryfy - czytaj więcej

 5. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Laryskiej

  Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mysłowicach, informuje o uruchomieniu procedury wyłonienia Wykonawcy postępowania o nr sprawy PN/01/06/2018 pn.: „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Laryskiej”, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego przy wykorzystaniu platformy Proebiz.

  Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Laryskiej - czytaj więcej

 6. Komunikat Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

  12-04-2018 MPWiK Mysłowice

  Szanowni Mieszkańcy,

  w odpowiedzi na liczne publikacje, które ukazały się na lokalnych portalach internetowych oraz w mediach społecznościowych dotyczących nowych taryf, przypominamy, że w tym roku zgodnie z nowym rozporządzeniem, propozycje taryf złożyliśmy nowemu organowi administracji rządowej, którym jest Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie”. Zgodnie z obowiązującą obecnie ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowemu odprowadzaniu ścieków wniosek nie wymagał zatwierdzenia i zaopiniowania przez organy administracji samorządowej. Sposób przygotowania złożonych przez nas propozycji taryfowych został precyzyjnie określony w rozporządzeniu z dnia 27 lutego 2018 roku. Zgodnie z aktualnie obowiązującymi wymogami do wniosku musieliśmy dołączyć: projekt taryfy, uzasadnienie oraz sprawozdania finansowe za ostatnie 3 lata. Od momentu złożenia wniosku, tj. od 12 marca br. Wody Polskie mogą w ciągu 45 dni zaakceptować taryfę, jeśli uznają, że podwyżka jest uzasadniona i wiąże się z wydatkami poniesionymi na inwestycje w infrastrukturę. Mogą też odrzucić wniosek i skierować go do poprawki, a nawet narzucić własne stawki. Aktualnie zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem nasz wniosek jest weryfikowany a jakiekolwiek decyzje zapadną pod koniec kwietnia.

  11 kwietnia podczas posiedzenia sejmowej komisji samorządu terytorialnego i polityki regionalnej Joanna Kopczyńska, wiceprezes PGW Wody Polskie potwierdziła, że - proponowane przez przedsiębiorstwa ceny objęte są tajemnicą. Informacje te zostaną dopiero po zatwierdzeniu taryf podane do publicznej wiadomości na stronach Wód Polskich. W związku z tym nasze wątpliwości budzi źródło informacji oraz cel publikacji.

  Przypominamy również, iż zgodnie z zapowiedzią Prezydenta Miasta Edwarda Lasoka, cena za wodę i odbiór ścieków nie zmieni się dla mieszkańców. Jeśli taryfy będą wyższe niż 16,32 zł zaproponowane zostaną dopłaty, będące rozwiązaniem tymczasowym, gdyż stabilizację sytuacji może przynieść podjęcie konkretnej współpracy z Górnośląskim Przedsiębiorstwem Wodociągów, poprzez obniżenie kwoty zobowiązań finansowych przedsiębiorstwa. W takiej sytuacji taryfy zostaną ponownie przeliczone.

  Komunikat Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. - czytaj więcej

 7. Życzenia

  26-03-2018 MPWiK Mysłowice

  Zyczenia-strona

  Życzenia - czytaj więcej

 8. Światowy Dzień Wody

  22-03-2018 MPWiK Mysłowice

  Swiatowy-Dzien-Wody

  Światowy Dzień Wody - czytaj więcej

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10


Wyszukiwarka