Aktualności

 1. Informacja o przedłużeniu obowiązywania taryfy

  13-02-2018 MPWiK Mysłowice

  Informacja-o-przedBu-eniu-obowi-zywania-taryfy-1

  Informacja o przedłużeniu obowiązywania taryfy - czytaj więcej

 2. Procedura wyłonienia wykonawcy w trybie aukcji elektronicznej

  01-02-2018 MPWiK Mysłowice

  Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach informuje o uruchomieniu procedury wyłonienia Wykonawcy odtworzeń nawierzchni drogowych po pracach wykonywanych przez MPWiK sp. z o.o. w trybie aukcji elektronicznej, prowadzonej przy wykorzystaniu platformy Proebiz. Serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych poprzez nawiązanie kontaktu e-mail: jkania@mpwikmyslowice.pl wraz z uzupełnionymi następującymi danymi:

  nazwa firmy:

  nr NIP:

  osoba do kontaktu (imię i nazwisko):

  e-mail:

  telefon kontaktowy:

  Państwa dane zostaną wprowadzone do bazy platformy i jednocześnie otrzymacie Państwo zaproszenie z kodem dostępu umożliwiającym pobranie dokumentów.

  526_najkorzystniejsza-oferta

  Procedura wyłonienia wykonawcy w trybie aukcji elektronicznej - czytaj więcej

 3. Ogłoszenie o aukcji na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Mysłowicach przy ul. Oświęcimskiej 52

  1. Właściciel/Sprzedawca:

  Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

  ul. Fabryczna 10, 41-404 Mysłowice

  2. Przedmiot aukcji: nieruchomość zabudowana,

  1) Adres: ul. Oświęcimska 52, 41-400 Mysłowice,

  2) Nr działki: 1434/4, karta mapy 1, obręb 0009 Słupna,

  3) Powierzchnia: 6084 m2

  4) Powierzchnia użytkowa budynków: 1113,59 m2

  5) Nr księgi wieczystej: KA1L/00036703/2

  6) Teren nie jest objęty planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z
  ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
  Miasta Mysłowice przedmiotowa nieruchomość położona jest na obszarze o
  przeznaczeniu: STREFA GOSPODARCZA D.20.UP - tereny
  produkcyjno-usługowo-handlowe.

  Ogłoszenie o aukcji na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Mysłowicach przy ul. Oświęcimskiej 52 - czytaj więcej

 4. Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości

  08-12-2017 MPWiK Mysłowice

  Ogłoszenie o aukcji na sprzedaż nieruchomości zabudowanej należącej do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. położonej w Mysłowicach przy ul. Oświęcimskiej 52.

  Informacja w załączniku:
  525_sprzedaz-oswiecimska-ogloszenie

  Zdjęcia nieruchomości:
  525_zdjecia

  Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości - czytaj więcej

 5. Zgłoszenie nieuregulowanych poborów wody

  07-12-2017 MPWiK Mysłowice

  Szanowni Mieszkańcy Mysłowic,

  jednym z najistotniejszych problemów mysłowickich wodociągów są straty wody. Wynikają one z kilku istotnych przyczyn: niskiego stanu technicznego niektórych sieci, pęknięć wynikłych z osiadania gruntów czy też nieuregulowanego umową poboru wody. I właśnie w tej ostatniej sprawie zwracamy się do Państwa z apelem. Zdajemy sobie sprawę z tego, że w ferworze codziennych zajęć, obowiązków i wobec masy zmartwień, które obciążają Was każdego dnia, nie sposób o wszystkim pamiętać. Szczególnie o tym czego nie lubimy najbardziej – o formalnościach. Takich jak na przykład zawarcie umowy na pobór wody. Jeśli tak jest u Państwa - jesteśmy przekonani że ewentualny błąd w tej sprawie nie wynika z Waszej złej woli a właśnie z braku czasu. Dlatego zwracamy się do Państwa z apelem: przejrzyjcie czy Wasze punkty poboru wody są opomiarowane, czy wodomierze są ujęte na umowie. Jeśli będziecie mieli jakiekolwiek wątpliwości – skontaktujcie się z naszym Biurem Obsługi Klienta a tam otrzymacie wszelką niezbędną pomoc. Koniecznie zróbcie to przed 15 stycznia 2018 r., bo po tym dniu przeprowadzimy akcję kontrolną nieuregulowanych poborów wody z naszego wodociągu. My ze swojej strony gwarantujemy, że do 15 stycznia 2018 zgłoszenia ewentualnych nieuregulowanych poborów wody nie będą powodować żadnych konsekwencji finansowych i karnych. A te są poważne i po zawiadomieniu Policji mogą wynieść:
  - dla poboru wody z urządzeń wodociągowych bez uprzedniego zawarcia umowy, uszkodzenia lub pominięcia wodomierza karę grzywny do 5 000,00 zł,
  - w przypadku wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych bez uprzedniego zawarcia umowy karę grzywny do 10 000,00 zł.

  Nie chcemy narażać Was na takie kłopoty, dlatego serdecznie apelujemy o zgłaszanie się do naszego Biura Obsługi Klienta osobiście lub telefonicznie na numer (32) 223-59-39 w godzinach 7.00 do 15.00 a w poniedziałki do 17.00

  Zgłoszenie nieuregulowanych poborów wody - czytaj więcej

 6. Komunikat

  16-11-2017 MPWiK Mysłowice

  Szanowni Mieszkańcy,

  w związku ze zbliżającym się sezonem zimowym, co wiąże się z obniżonymi temperaturami powietrza, przypominamy Mieszkańcom miasta Mysłowice o konieczności zadbania o przyłącza doprowadzające wodę do domów. Zgodnie z § 5 umowy o zaopatrzenie w wodę, ponoszenie kosztów wymiany wodomierza głównego powstałych z winy Odbiorcy w wyniku niezabezpieczenia go przed działaniem warunków atmosferycznych należy do Odbiorcy. Jednocześnie nadmieniamy, że podczas wystąpienia długotrwałych mrozów nawet niewielki przepływ wody w instalacji może uchronić przed ewentualnym jej zamarznięciem.

  W szczególności zwracamy uwagę, że do podstawowych czynności w zakresie ochrony urządzeń wodno-kanalizacyjnych przed ujemnymi skutkami działania niskich temperatur należy zabezpieczenie:
  - pomieszczeń wodomierzowych przez naprawę ścian, wstawienie brakujących szyb, uszczelnienie drzwi i okien,
  - usunięcie wody ze studzienek oraz ocieplenie wodomierzy i przykryw włazowych
  materiałami izolacyjnymi w sposób umożliwiający dokonywanie odczytów wodomierzy,
  - przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych przechodzących przez kondygnacje
  nieocieplone,
  - przewodów wodociągowych sieci letniej.

  Bardzo prosimy o poważne potraktowanie tematu, co pozwoli Państwu uniknąć
  niepotrzebnych problemów i dodatkowych kosztów.

  Komunikat - czytaj więcej

 7. Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu MPWiK sp. z o.o. rozstrzygnięty

  17-07-2017 MPWiK Mysłowice

  Rada Nadzorcza MPWiK sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach w związku z ogłoszonym w dniu 17.05.2017 r. konkursem na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki informuje, że postępowanie konkursowe zostało zakończone powołaniem na stanowisko Prezesa Zarządu Pana Sławomira Kosiby (Kosiba).

  Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu MPWiK sp. z o.o. rozstrzygnięty - czytaj więcej

 8. Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu MPWiK sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach (rozstrzygnięty)

  17-05-2017 MPWiK Mysłowice

  Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu MPWiK sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach (rozstrzygnięty) - czytaj więcej

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8


Wyszukiwarka